Sundhedsklynge vil ud på flere hospitaler

I løbet af fire år har Medtech Innovation Center haft op mod 300 projekter igennem sin favn. Nye oprustninger, vide ambitioner og alternative idéer fra erhvervsklyngen skal give de midtjyske life science-selskaber bedre muligheder fremover.

Der bliver tegnet ambitiøse fremtidsplaner på tavlen for sundhedsklyngen Medtech Innovation Center (MTIC), der opererer i Region Midt.

Innovationscentret er en del af regionens initiativer om at skabe en stærk, international klynge og har i sin fireårige levetid hjulpet en lang stribe af firmaer med rådgivning både i og uden for huset.

”I forhold til virksomhederne har vi givet finansielt bidrag til 31 virksomheder, det kan for eksempel være indkøb af ekstern eksperthjælp. Vi har haft lige omkring 300 projekter igennem, som har fået anden kommerciel sparring fra os,” fortæller Mette Herlev, administrationschef i MTIC.

Ser man på den kritiske masse af life science-virksomheder, der findes i regionen, lever det ”rigtig godt” op til målsætningerne, fortæller hun uden at kunne komme det nærmere.

Vil ud på alle hospitaler

Selvom pengene foreløbig kun løber til 2014, håber MTIC på at køre projektet videre. Blandt målene er at brede sig i landskabet og ansætte flere folk på regionens hospitaler.

”Vi har en resultatkontrakt, som strækker sig til og med 2014. Vi bliver evalueret i løbet af 2013, og så skal vi finde ud af, hvad vi så gør. Et af målene er, at vi kommer ud på alle regionens hospitaler og skaber nogle flere projekter sammen med virksomhederne,” siger Gitte Kjeldsen, der for tre og et halvt år siden blev udstationeret på Regionshospitalet Horsens for at fungere som projektleder og brobygger mellem virksomhederne og sundhedspersonale.

I alt er der på nuværende tidspunkt fem hospitaler i regionen, og MTIC er tilstede på tre af dem. En stor del af MTIC’s arbejde består i at hjælpe virksomheder med at samarbejde med læger og sygeplejersker på regionens hospitaler, så produkterne kan udvikles bedst muligt mod en kommercialisering.

Gitte Kjeldsen peger også på, at MTIC-brobyggerne skal være med til at sætte mere gang i projekter på tværs af landene.

”Noget af det, vi vil blive bedre til fra hospitalets side er det internationale samarbejde. Vi har en masse kontakter i England, Sverige, Spanien, USA med flere, men vi kunne godt tænke os at lave nogle projekter på tværs af landegrænserne. Det er et af vores mål," siger hun.

Radikale innovatører

Derudover er målet at forstærke evnen inden for såkaldt ’radikal innovation’. Den radikale innovation går i grundlæggende træk ud på at udfordre sig selv i forhold til at se anderledes på tingene, eksperimentere med idéerne og slippe tøjlerne i innovationsprocessen.

”Noget af det, vi også har forsøgt at gøre her på Horsens og gerne vil gøre meget mere, er at invitere nogle fra andre brancher ind, Vi har fået input fra Billund Lufthavn om, hvordan de modtager rejsende. Hvordan de sørger for, at det går hurtigt. Kan man ikke kopiere det, når der kommer en op til akutafdelingen? Det med at få inspiration fra helt andre brancher, tror jeg kan være med til at skabe den radikale innovation,” fortæller Gitte Kjeldsen. 

Men der skal i omgivelserne også være plads til at udfolde sig, påpeger Klaus Veng, der er netop er blevet udstationeret som MTIC-arbejder på Aarhus Universitetshospital, som ligeledes arbejder med udvikling af innovationsprojekter i krydsfeltet mellem hospitalet og de sundhedsteknologiske virksomheder.

”Hvis vi skal lave radikal innovation, er man også nødt til at kigge på, om man kan. Er der plads, er strukturerne i netværket til, at man kan lave det?” siger han.

Eksempelvis har hospitalet i Horsens et simulations- og innovationscenter, hvor der er bygget et minihospital. Her kan man invitere folk ind og for at lave workshops, rollespil og tænke ud af boksen.

Innovationsdirektører

For at få plads til innovationsprocessen og få den til at glide peger MTIC på væsentligheden i, at hospitalet prioriterer samarbejdet med virksomhederne og udviklingen af idéer. Her kunne ansættelsen af en decideret innovationsdirektør på hospitalerne være en fordel på linje med en chefsygeplejerske og en cheflæge.

”Overordnet for MTC er det en fuldstændig naturlig del at bygge bro mellem virksomhederne og hospitalerne sammen, fordi de er afhængige af hinanden. Virksomhederne er afhængige af hospitalernes viden, og hospitalerne er afhængige af, at virksomhederne får udviklet produkterne. En udbygning af det samarbejde er den eneste måde at få skabt de rigtige produkter på,” siger Mette Herlev, der er administrations- og kommunikationschef i MTIC.

MTIC er etableret som en selvejende fond på en 3-årig bevilling med støtte fra Vækstforum og EU' strukturfonde. Den første treårige bevilling i 2009 var på 35 mio. kr., mens klyngeinitiativet  i februar 2012 fik en ny treårig bevilling på 39 mio. kr. i hus. MTIC står over for en evaluering, der skal kortlægge præcis hvor godt, det egentlig går for udviklingen af klyngen.

Efter gode erfaringer med at have Gitte Kjeldsen som brobygger på hospitalet i Horsens har MTIC for nylig besluttet sig for også at udstationere en MTIC-medarbejder på Randers Hospital og Aarhus Universitetshospital. Samtidig har hospitalsledelserne forpligtet sig til at spejle initiativet, så alle tre hospitaler selv har ansat innovationsfolk.

”Da jeg startede på Horsens, stod der i resultatkontrakten, at vi skulle have fem projekter på de første tre år. Vi har langt overgået det. Vi er endt på 20-30 stykker,” siger Gitte Kjeldsen.

 MTIC: Fem faldgruber i hospitalsinnovation 

 Penge og jura spærrer for innovation på hospitalet 

 Overlæge: Mere mobilteknologi, tak 

 Uheldsramte medico-eventyrere venter succes 

 

 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også