Hårdere tider forude for lægemiddelindustrien

Øget prioritering vil skabe en større gennemsigtighed i forhold til de beslutninger, der hver dag træffes om valg eller fravalg af lægemidler og anden medicinsk teknologi, hedder det i ny økonomisk aftale. Aftale giver også nye forretningsmuligheder.
Foto: Anders Find, Jyllands-Posten - Arkivfoto
Foto: Anders Find, Jyllands-Posten - Arkivfoto

Medicinalindustrien kan godt forberede sig på hårdere tider forude. Regeringen og Danske Regioner vil i den ny aftale om regionernes økonomi 2013 gå efter lavere priser på medicin på sygehusene, ligesom der vil komme en øget granskning af ikke mindst nye lægemidlers effektivitet.

Det fremgår af aftalen, der lørdag blev indgået mellem regeringen og regionerne. Under aftalens afsnit om sygehusmedicin og prioritering står der blandt andet:

”Fokus på en bedre anvendelse af offentlige ressourcer gælder også sygehusmedicinområdet. Det er derfor vigtigt, at der fortsat sikres en styring af medicinudgifterne, lavere priser, og at der er mere transparens i forhold til, hvilke behandlinger og medicin, der tilbydes.”

Nye lægemidler granskes

I aftalen skriver parterne, at de sammen med Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) vil søge en ensartet anvendelse af medicin på de store behandlingsområder på tværs af regionerne.

Regeringen og Danske Regioner er desuden, fremgår det af aftalen, enige om, at der er ”særlige forhold vedrørende RADS' anbefalinger om anvendelse af lægemidler uden for godkendt indikation, som nærmere skal afklares”.

”Der er også enighed om i efteråret 2012 at analysere og overveje fremtidige rammer, der kan sikre lavere priser på sygehusmedicin. Herudover er der behov for en mere konsekvent og entydig måde at vurdere anvendelse og ibrugtagning af nye lægemidler i Danmark, end det er tilfældet i dag,” hedder det i forbindelse med budskabet om, at der skal være større sikkerhed for effekt af ny og dyr medicin:

Øget prioritering

”Parterne er derfor enige om at undersøge mulighederne for en øget prioritering på området, hvor der lægges vægt på lægemidlers omkostningseffektivitet med henblik på at sikre et bedre forhold mellem effekten af og prisen på lægemidlerne og derved sikre mere sundhed for pengene. I arbejdet skal relevante erfaringer fra andre lande inkluderes.”

Potentielle forretninger

For virksomheder inden for medico, rehab og sundheds-it er der flere potentielle forretningsmuligheder at spore i aftalen:

*Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at udarbejde en ny ambitiøs digitaliseringsreform af velfærdsområderne, der kan indgå i økonomiforhandlingerne for 2014.

”Reformens målsætning er at sætte fart på national udbredelse af digitale og velfærdsteknologiske løsninger, der øger produktiviteten i den offentlige service, reducerer ressourceforbruget, understøtter høj kvalitet og har fokus på borgernes mestring af eget liv,” hedder det med endnu en tilføjelse:

”Parterne er desuden enige om at gennemføre national implementering af telemedicinsk sårvurdering samt at igangsætte initiativerne i en national handlingsplan for udbredelse af telemedicin.”

Der skal også i sundhedsvæsenet sættes fokus på et øget samarbejde med private virksomheder om udviklingen af innovative velfærdsteknologiske løsninger.

Pres på privathospitaler

Som tidligere bebudet indføres pr. 1. september 2013 en ny ret til hurtig udredning inden for en måned, hvis man bliver syg.  Og behandlingsgarantien ”justeres pr. 1. januar 2013, så der bliver større fleksibilitet til at behandle de mest syge først,” som det hedder.

Denne del af aftalen vil få stor betydning for de private hospitalers muligheder; det store spørgsmål er, hvor stor rolle privathospitalerne vil spille i forbindelse med udredningsgarantien. Men den såkaldt større fleksibilitet i behandlingsgarantien betyder, at ikke alle vil få tilbudt behandling på privathospitaler, hvis det trækker ud over en måned på de offentlige sygehuse.

Glad minister

Minister for sundhed og forebyggelse, Astrid Krag, konstaterer bl.a. i en pressemeddelelse:

”Jeg er utrolig glad for denne aftale. Den viser klokkeklart, at regeringen sætter en ny kurs for det danske sundhedsvæsen, hvor de mest syge behandles først.”

Medicinpriserne skal presses endnu mere 

Kommende garanti for hurtig diagnose 

Udgifter til privathospitaler halveret

 

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også