Biotek-børsskal tvunget til afnotering

Et omstridt investeringsselskab har på baggrund af en lang række stærke indsigelser fra fondsbørsen fået besked fra Nasdaq OMX om, at det bliver slettet fra børsen. Selskabets bestyrelse havde hverken tilstrækkelige kompetencer eller erfaring i at lede et selskab, hvis aktier er optaget til handler, lyder det.

19. september 2013 vil DKTI A/S ikke længere være et børsnoteret selskab.

Investeringsselskabet, der længe forsøgte at fusionere med biotekselskabet Dandrit og tillige er blevet politianmeldt af Finanstilsynet, har således fået besked fra fondsbørsen om, at det vil blive slettet fra Nasdaq OMX, og efter den 19. september vil aktierne i selskabet ikke længere kunne handles på børsen.

Årsagen? Der er mange ifølge den udtalelse, fondsbørsen har offentliggjort.

Usammenhængende og uhensigtsmæssig

"Børsen afholdte en række møder med selskabet primært i relation til den planlagte transaktion med Dandrit. Møderne var kendetegnet ved, at selskabet var repræsenteret af skiftende repræsentanter og rådgivere for selskabet og Dandrit, hvilket resulterede i en usammenhængende og uhensigtsmæssig proces," står det således skrevet.

"Ud over de afholdte møder anmodede børsen selskabet om en række oplysninger og redegørelser for at kunne foretage en vurdering af, hvorvidt selskabet opfyldt børsens noteringsbetingelser. Børsen gav løbende gennem processen bemærkninger til redegørelserne og til anden dokumentation fra selskabet, og anmodede gentagne gange om yderligere oplysninger. Børsen modtog ikke tilstrækkelige oplysninger på disse anmodninger," fortsætter det i udtalelsen.

I slutningen af juni orienterede børsen selskabet om, at børsen ikke fandt, at selskabet opfyldt samtlige noteringsbetingelser.

Manglende plan

DKTI fik herefter yderligere en frist på en uge til at give en ny skriftlig redegørelse og blev samtidig anmodet om at deltage i et møde for at redegøre for, hvordan selskabet agtede at opfylde noteringsbetingelserne.

"Børsen modtog et brev fra selskabet, indeholdende en plan, som selskabet ville arbejde efter. Børsen blev ikke præsenteret for en uddybende og konkret handlingsplan i forhold til punkterne i selskabets brev, og børsen fandt derfor ikke, at den fremsendte plan kunne danne grundlag for en stillingtagen til selskabets overholdelse af noteringsbetingelserne. Endvidere blev der ikke afholdt et møde mellem børsen og selskabet trods børsens opfordring hertil," skriver børsen.

Opfylder ikke krav

Nedenunder ses en oversigt over årsagerne til, at fondsbørsen har besluttet at slette DKTI.

- Selskabet havde ikke en tilstrækkelig driftsmæssig historik og havde ikke givet tilstrækkelige oplysninger til, at børsen og investorerne kunne vurdere virksomhedens udvikling samt danne sig et velbegrundet skøn over selskabet.

- Selskabets uafhængige revisor havde i årsrapporten taget forbehold i forhold til, at regnskabet blev aflagt under forudsætning om fortsat drift. Det var yderligere børsens vurdering, at selskabet ikke havde tilstrækkelig driftskapital til at iværksætte nye aktiviteter. Endvidere var børsen ikke blevet præsenteret for en tilstrækkelig konkret plan for, hvordan selskabet ville fremskaffe yderligere driftskapital.

- Selskabet opfyldt ikke kravet om, at selskabet skal have et passende antal aktionærer.

- Det var børsens vurdering, at selskabets bestyrelse og ledelse ikke i tilstrækkeligt omfang havde kompetencer og erfaring i at lede et selskab, hvis aktier er optaget til handel.

- Selskabet havde ikke været i stand til at præsentere, hvordan selskabet ville sikre at have kapacitet til at formidle oplysninger til markedet, herunder hvordan selskabet ville være organiseret fremadrettet. Endvidere havde selskabet ikke præsenteret børsen for en kommunikationsstrategi for, hvordan selskabet ville håndtere kursrelevante oplysninger. Dertil kom, at selskabet i enkelte tilfælde ikke havde overholdt oplysningsforpligtelserne i børsens Regler for udstedere af aktier.

Indkalder til ekstraordinær generalforsamling

Det har ikke været muligt at få fat i DKTI's adm. direktør Eric Leire, men i en fondsbørsmeddelelse skriver selskabet følgende om sletningen:

"Bestyrelsen vil snarest muligt indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at vurdere situationen."

Udtalelsen kan læses i sin helhed her under 'Udtalelser og andre sager'.

 Kraftige revisorforbehold hos omstridt biotekselskab

 Investeringsselskab politianmeldt

 Derfor faldt biotekfusion til jorden

 Børsnotering af biotekselskab droppes

 Dansk biotekselskab vil hente 100 mio. på børsen 

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også