Industrien vil tættere på strategi for telemedicin

Danskerne er ifølge ny analyse positive over for brug af telemedicin - helt i tråd med den nationale strategi. Medicobranchens direktør ser gerne industrien bidrage med teknisk input - så ikke alene patientbehov afdækkes.

Mens danskerne er delte i deres holdning til brug af teknisk udstyr på sygehuse og plejehjem, er klart flere positive over for apps og telemedicin.

Det fremgår af en Befolkningsanalyse, som for MedWatch er foretaget af Medico INSIGHT+, der er et samarbejde mellem M3 Research og A&B analyse. Undersøgelsen omfatter 1.307 danskere.

”Øget brug af robotter og sensorer deler vandene. Det gør øget brug af apps og sensorer ikke. Her er der klart flere for end imod,” lyder konklusionen i rapporten.

Danskerne er i undersøgelsen blevet stillet følgende spørgsmål: Er du positivt eller negativt indstillet over for en højere grad af brug af apps og teleudstyr i plejen, altså online-konsultationer/telemedicin inden for f.eks. KOL, astma, diabetes, kroniske sygdomme osv.?

45 procent af de adspurgte svarer, at de er ”mest for” den type udstyr, mens 18 procent er ”mest imod”.  28 procent svarer ”hverken/eller”, mens 9 procent krydser af ved ”ved ikke”.

Spørgsmålet skal ses i lyset af, at medico- og rehabbranchen og sundhedssektoren både på kommunalt, regionalt og nationalt plan satser meget på dette område for at imødegå en udvikling med flere ældre medborgere og flere kroniske sygdomme. En udvikling, der lægger pres på sygesenge og sundhedsbudgetter.

Læs mere om strategien her på KLs hjemmeside

Medicoindustrien vil tættere på

I medicoindustrien, der i høj grad bliver en central spiller i strategien, siger direktør Peter Huntley fra brancheorganisationen Medicoindustrien, at satsningen på en national strategi er rigtig, og det er meget positivt, at kommunale og regionale projekter skal op i national skala og være en del af strategiplanen. Men myndighederne har alene fokus på behovssiden, og industrien vil derfor gerne invitere sig selv med i den proces og bl.a. prøve at finde nye indgange.

”Vi ønsker at indgå i NSI (National Sundheds-it, red.) og Digitaliseringsstyrelsens planlægningsarbejde med input fra teknologisiden. Bl.a. har vi i dag ikke meget medicoudstyr, der kan gå direkte online - størstedelen af telemedicinen skal gå gennem en netkoblet PC. Her kunne det være værdifuldt at samstemme behovet og de teknologiske muligheder - og udviklingsbehov,” påpeger Peter Huntley over for MedWatch.

Ønske om fælles standarder

Samtidig er det vigtigt for industrien, at der er fælles, overordnede standarder for telemedicin, så sundheds-it systemerne kan arbejde sammen på tværs af sektorerne og myndighedsgrænserne.

”Vi ser det som en forudsætning, at IT-systemerne kan kobles, sådan som MedCom idag arbejder på. Vi indgår i dag i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen, Sundhedsministeriet, Delta og DS om at formulere, hvordan vi kan ønske os et supplement til de ISO-standarder, som i dag ligger til grund for en sammenhængende infrastruktur. Da vi er lidt på forkant i europæisk sammenhæng, er vi nødt til at gå forrest med dette standardiseringsarbejde,” siger han.

"Vi har lidt travlt"

Han tilføjer, at Sundhedsministerens strategiplan er meget målrettet, og derfor ønsker industrien at bakke op om den ved, at branchen evt. kan bidrage med tekniske input.

”Vi må samtidig konstatere, at vi har lidt travlt, da der allerede er budgetteret med i superhospitalernes dimensionering, at der skal ske en reduktion på 20 procent sendepladser, fordi telemedicin skal muliggøre behandling i hjemmet. Så mange behandlingstilbud baseret på telemedicin skal rulles ud i den kommende tid,” understreger han.

Flere projekter i gang

Mange danskere med kroniske sygdomme kan med de rigtige online-løsninger spare lang transporttid. MedWatch har tidligere med henvisning til en artikel i Jyllands-Posten fortalt, hvordan der for eksempel arbejdes med en telemedicinsk løsning på de vestjyske hospitaler, hvor næsten 3000 epilepsipatienter svarer på elektroniske spørgeskemaer hjemmefra i stedet for at møde op til rutinetjek.

Region Hovedstaden afprøver nu telemedicin i det største forsøg nogensinde i regionen. Forsøget, Klinisk Integreret Hjemmemonitorering, bliver finansieret med 19,8 mio. kr. fra Region Hovedstaden selv, mens yderligere 16 mio. kr. tilføres projektet fra Fonden for Velfærdsteknologi.

I omegnen af hver sjette deltager i analysen lider af en kronisk sygdom. Blandt disse er der stadig flere, som er for den type løsning, men andelen imod stiger: 42,4 procent er mest for, mens 26,6 er mest imod.

Kvinderne er mest imod den øgede brug af telemedicin og apps, og der er færrest negative i Hovedstaden og blandt de yngste deltagere.

Nyt teknisk udstyr i sundhedssektor deler danskerne

Region Hovedstaden igangsætter stort telemedicinsk projekt

Ny direktør i Syddansk Sundhedsinnovation 

 

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også