MedWatch

Skærpet fransk fokus på effektiviseringer kan udnyttes af danske firmaer

Den franske sundhedssektor står over for uundgåelige reformer, og direktørerne på de franske hospitaler har via en ny lovgivning fået langt større ansvar for hospitalets drift og resultat. Derfor er der i højere grad end tidligere fokus på især sundheds-it, men også andre produktløsninger, der kan effektivisere sundhedssektoren. Her kan danske virksomheder bruge deres erfaringer på hjemmefronten.

Foto: PR Foto

Den franske regering har via ny lovgivning, den såkaldte HPST-lov, iværksat betydelige tiltag for at effektivisere specielt hospitalssektoren og give mere magt til regionerne til bedre at udnytte de regionale sundhedsressourcer på tværs af de forskellige sundhedstilbud. Det vil sige i forhold til blandt andet læger, hospitaler og plejehjem. Samtidig har hospitalerne fået mere selvbestemmelse, og hospitalsdirektøren har i dag et langt større ansvar for hospitalets drift og resultat.

Alt dette betyder, at der i hospitalssektoren er stigende fokus på produkter og løsninger, som kan gøre hospitalerne i stand til at levere den samme ydelse med færre ressourcer – eller yde mere af den samme ydelse med de samme ressourcer. Der er bred enighed om, at sådanne effektiviseringsløsninger i høj grad skal komme via it, og sundheds-it har derfor en særlig bevågenhed i Frankrig for tiden.

De franske hospitalers udgifter til IT forventes at stige fra 1,3 mia. Euro i 2009 til 1,6 mia. Euro i 2013. Der er dog meget stor forskel på behovene på de i alt ca. 2.750 offentlige og private hospitaler, hvis budgetter også er af meget forskellig størrelse. Det franske sundhedsministerium har netop iværksat en national strategi indenfor området med planen ”Det digitale hospital 2012-2016”. Formålet med denne plan er at sikre, at Frankrig får moderniseret inden for sundheds-IT, og at indsatsen mellem de implicerede parter (hospitalerne, de regionale sundhedsagenturer, centraladministrationen og industrien) koordineres med henblik på at øge kvaliteten og sikkerheden i behandlingen samt optimere udgifterne.

I planen prioriteres i første omgang følgende 5 områder:

1) Undersøgelsesresultater fra røntgen/scan, laboratoriet og patologisk anatomi (væv- og celleprøver)

2) Elektroniske patientjournaler

3) Elektroniske recepter

4) Planlægning af ressourceforbruget og patientaftaler

5) Økonomistyring

Historisk har Frankrig altid været et vigtigt eksportmarked for dansk sundhedsteknologi, og alle store danske farmaceutiske og medico-virksomheder er etableret på markedet, enten i kraft af datterselskaber eller via distributører. Denne investering i fransk økonomi og beskæftigelse bliver bemærket fra myndighedernes side og er med til at give Danmark et positivt image. Tiden er nu kommet, hvor Danmark kan bidrage positivt til udviklingen i Frankrig inden for et nyt område, denne gang i kraft af de erfaringer som de restruktureringer, den danske sundhedssektor allerede har været igennem, har givet os. Det franske sundhedsvæsen er indtil videre blevet forskånet for de helt store nedskæringer, fordi det har været politisk sprængstof at røre ved denne sektor. Men nu er der ingen vej udenom – der skal skæres i de offentlige sundhedsbudgetter. De produkter og løsninger, som mange danske virksomheder har udviklet for at bistå den danske sundhedssektor i sine effektiviseringsbestræbelser, vil også kunne finde et marked i Frankrig. For mange virksomheder vil det være en fordel at udvikle det franske marked i samarbejde med en fransk partner, men mulighederne står åbne.

Danmark nyder for tiden også særlig bevågenhed pga. sit formandskab for EU. I den forbindelse er Danmark for første gang udvalgt til at være partnerland på messen HOPITAL EXPO 22.-25. maj 2012 i Paris. Dette betyder, at der de kommende 6 måneder vil være stor fokus på de danske sundheds- og velfærdskompetencer, herunder danske erfaringer og løsninger samt den danske sundhedsindustri generelt. Således vil der under messen være dansk deltagelse i flere af de aktiviteter, som messearrangørerne organiserer i forbindelse med messen. Der vil blive arrangeret en debat om fremtidens hospital, workshops inden for bl.a. flexicurity & HR, telemedicin, anvendelsen af sociale netværk (FB) i en hospitalssammenhæng osv. I forbindelse med messen afholdes også en kongres inden for sundheds-IT, og messen arbejder på et halvdagsprogram, hvor internationale erfaringer med IT skal præsenteres.  Eksportrådet i Frankrig arrangerer en dansk fællesstand på messen, hvor danske virksomheder har muligheder for at præsentere deres produkter.

Vi er på ambassaden glade for, at Danmark er udvalgt til partnerland. ”Danmark står lige nu overfor store investeringer i byggeri af nye hospitaler. Disse sygehusinvesteringer skal bidrage til at udvikle løsninger, som kan eksporteres og dermed skabe vækst for Danmark. Vi vil bruge den franske messe som et udstillingsvindue for Danmark og danske virksomheder og skabe rammerne for, at danske løsninger kan få opmærksomhed i Frankrig.

ANNBER@UM.DK

Mere fra MedWatch

Lars Rasmussen advarer mod høje lønstigninger

Virksomheder har et ansvar for at være med til at bremse inflationen ved at holde lønstigninger i ro i de kommende overenskomstforhandlinger, mener Lars Rasmussen, der er bestyrelsesformand for både Coloplast og Lundbeck.

Relaterede

Seneste nyt

MedWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Latest news

Seneste nyt fra Watch Medier