MedWatch

GN Resounds indtjening steg markant i 2011

Bestyrelsesformand ser meget positivt på fremtiden for høreapparatvirksomheden. Koncernomsætning og indtjening i GN på linje med forventninger for 2011.

Foto: GN Store Nord / PR

GN's samlede omsætning udgjorde 5.564 mio. kr., og den organiske vækst blev 9 pct. som følge af kraftig vækst i både GN ReSound og GN Netcom.

Den organiske vækst oversteg forventningen om “organisk vækst på mere end 7 pct.”, som blev udmeldt i delårsrapport for tredje kvartal.

Den kraftige omsætningsvækst i 2011 er et vidnesbyrd om GN ReSounds position som ledende innovator inden for høreapparatbranchen, hedder det bla. i meddelelsen.

På trods af de usikre makroøkonomiske forhold lykkedes det GN at fastholde et stærkt vækstmomentum igennem hele 2011, hvilket bekræfter, at GN er “tilbage på vækstsporet”, som konstateret i Årsrapport 2010.

Foruden at skabe solid organisk vækst i 2011 forbedrede GN også sin indtjening væsentligt med en forøgelse af EBITA på knap 30% i GN ReSound og knap 40 pct. i GN Netcom. EBITA for de to driftsselskaber nåede sit højeste niveau siden 2005.

For både GN ReSound og GN Netcom var EBITA på niveau med de forventninger, der blev udmeldt i regnskabet for tredje kvartal. GN’s driftsresultat for hele koncernen udgjorde for helåret 1.284 mio. kr., hvoraf 731 mio. kr. vedrørte den vellykkede afslutning af den ti år lange strid med TPSA.

GN Store Nords bestyrelsesformand Per Wold-Olsen siger om høreapparatvirksomheden:

”I GN ReSound har omstruktureringen af supply chain funktionen gjort markante fremskridt i 2011, og den har vist os, at vi har yderligere muligheder for at nedbringe kompleksiteten og omkostningerne i vores forretning, også uden for supply chain og produktion.

Derfor har GN ReSound lanceret SMART programmet, som adresserer adskillige historisk betingede faktorer, der har forhindret GN ReSound i at fungere som en fuldgyldig global virksomhed. Baseret på vores erfaringer med det lignende FAST program, som vi gennemførte i GN Netcom i 2008-2009 er jeg overbevist om, at SMART vil løfte GN ReSound til et højere niveau.”

 

Her er højdepunkter i fjerde kvartal 2011:

*GN’s samlede omsætning blev DKK 1.573 mio., og den organiske vækst var 7%.

* EBITA for de to driftsselskaber steg med 35% fra DKK 224 mio. i fjerde kvartal 2010 til DKK 303 mio. i fjerde kvartal 2011. Det samlede EBITA (inklusive afslutningen på TPSA-sagen) steg fra DKK 208 mio. i fjerde kvartal 2010 til DKK 878 mio. i fjerde kvartal 2011.

*Det frie cash flow udgjorde DKK 106 mio. mod DKK 35 mio. i fjerde kvartal 2010.

*Omsætningen for GN ReSound blev DKK 962 mio., svarende til en organisk vækst på 8%. EBITA for GN ReSound blev DKK 193 mio. en stigning fra DK 128 mio. i fjerde kvartal 2010.

*Omsætningen for GN Netcom blev DKK 611 mio., svarende til en organisk vækst på 5%. EBITA for GN Netcom blev DKK 110 mio. mod DKK 96 mio. i fjerde kvartal 2010.

*Den 12. januar 2012 indgik DPTG og TPSA en afsluttende aftale i den 10 år ange strid vedrørende omfanget af den datatrafik, der er blevet overført  via det fiberoptiske NSL-telekommunikationssystem i Polen. I regnskabet fo fjerde kvartal 2011 indgår en indtægt på DKK 731 mio. vedrørende TPSA sagen.

Forventninger til 2012

GN Store Nord forventer i 2012 en samlet organisk vækst på mere end 5% og en forbedring af EBITA fra DKK 553 mio. (eksklusive TPSA) i 2011 til DKK 800-900 mio. før omstruktureringsomkostninger på op til DKK 200 mio. relateret til SMART programmet. Der forventes lavere indtjening og omsætning i første halvår end i andet halvår af 2012, som i tidligere år.

Mere fra MedWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

MedWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Latest news

Seneste nyt fra Watch Medier