Finanstilsynet politianmeldte Neurosearch

Her er Finanstilsynets anmeldelse.

Lov om værdipapirhandelsloven m.v. § 27, stk. 1 - Politianmeldelse – Neurosearch A/S. Finanstilsynets beslutning af 7. marts 2011. Sagen har været forelagt Fondsrådet.

Finanstilsynet har politianmeldt Neurosearch A/S for overtrædelse af Værdipapirhandelslovens § 27, stk. 1, jf. stk. 4, om utilstrækkelig offentliggørelse af intern viden og for overtrædelse af Værdipapirhandelslovens § 39, stk. 1, jf. § 38, stk. 1, nr. 1 om kursmanipulation.

Om sagen

Neurosearch offentliggjorde den 3. februar 2010 selskabsmeddelelse nr. 01-10 med overskriften: ”Neurosearch offentliggør positive ”top-line”-resultater fra fase III-studie med Huntexil® til behandling af Huntingtons sygdom (MermaiHD-studiet)”.

Af meddelelsen fremgik, at studiets primære endpoint om at vise effekt på frivillig motorisk formåen var mødt. Konklusionen vedrørende det primære endpoint (mMS) var et signifikansniveau på p < 0,02. Signifikansniveauer viser, hvor sandsynligt det er, at et resultat skyldes tilfældigheder.

I meddelelse nr. 01-10 kunne derfor udledes, at der var 98 % sandsynlighed for, at studiets resultat i forhold til at vise effekt på frivillig motorisk formåen var opnået.

Selskabsmeddelelsen fik slutkursen til at stige fra 85,00 den 2. februar 2010 til 168,00 den 3. februar 2010.

Den 28. april 2010 offentliggjorde Neurosearch A/S selskabsmeddelelse nr. 11-10, hvoraf fremgik, at yderligere evaluering af data fra studiet resulterede i en signifikansværdi for studiets primære endpoint (mMS), på p = 0,042, som ikke mødte det prædefinerede signifikansniveau på p < 0,025.

Det fremgik også, at årsagen til den ændrede konklusion vedrørende signifikansniveauet var, at konklusionen i meddelelse nr. 01-10 var baseret på en justering for forskelle i patienternes genetiske disponering for Huntingtons sygdom.

Justeringen var beskrevet i studieprotokollen på forhånd, men som en sensitivitetsanalyse og ikke som en del af den primære analyse (Finanstilsynets fremhævning).

Kursen i Neurosearch-aktien faldt betydeligt efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Den 27. april 2010 var lukkekursen 172 og den 28. april 2010 var lukkekursen 120.

Formål med bestemmelsen

Formålet med bestemmelsen i § 27, stk. 1 og stk. 4 er blandt andet at sikre, at de offentliggjorte oplysninger er tilstrækkelige til, at der kan foretages en fuldstændig, korrekt og rettidig vurdering af den interne viden.

Finanstilsynet har anmeldt Neurosearch for kursmanipulation, da selskabsmeddelelse nr. 01-10 efter Finanstilsynets vurdering er egnet til at påvirke aktiekursen, hvorved selskabet har overtrådt bestemmelsen i § 39, stk. 1, jf. § 38, stk. 1, nr. 1, der  har til formål at forhindre udbredelse af oplysninger gennem medierne eller ved andre metoder, der er egnet til at give urigtige eller vildledende signaler om kursen på værdipapirer.

Finanstilsynet har ved beslutningen om at politianmelde Neurosearch lagt vægt på, at Neurosearch ved ikke i tilstrækkelig grad at oplyse om grundlaget for konklusionen i meddelelse nr. 01-10 overtrådte forpligtelsen i § 27, stk. 1, jf. stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v. idet der ikke ud fra indholdet i meddelelsen kunne foretages en fuldstændig og korrekt vurdering af den interne viden, og at Neurosearch ved ikke i tilstrækkelig grad at oplyse om grundlaget for konklusionen i meddelelse nr. 01-10 overtrådte kursmanipulationsforbuddet, jf. værdipapirhandelslovens § 39, stk. 1, jf. § 38, stk. 1, nr. 1.

Neurosearch ransaget af bagmandspolitiet 

Neurosearch sigtet for kursmanipulation 

 

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også