MedWatch

Medicinrådet sagde mere nej end ja på oktobermøde

En vurdering af seks lægemidler var på agendaen ved Medicinrådets møde onsdag, og det resulterede i flere afvisninger end anbefalinger.

Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Medicinrådet afviste ved et møde onsdag fire ansøgninger om nye anvendelser af eksisterende lægemidler.

Blandt de afviste var Janssen, der havde søgt rådet om opbakning til en kombinationsbehandling med Genmabs Darzalex til nydiagnosticerede patienter med knoglemarvskræft, der - trods en bedre effekt end den gængse behandling - blev vurderet for dyr til rutinemæssig brug på danske hospitaler.

Samme vurdering fik Pfizers Vyndaqel til brug i en bredt defineret patientgruppe med transthyretin-medieret amyloidose med kardiomyopati, da Medicinrådet ikke er i stand til at forudsige anvendelsen af midlet i denne gruppe, da flere patienter i fremtiden ventes at blive diagnosticeret med sygdommen.

"Konsekvenserne for sundhedsvæsnets samlede budget kan derfor blive uforholdsmæssigt store. Medicinrådet inddrager derfor forsigtighedsprincippet i sin beslutning," lyder det i Medicinrådets afgørelse, hvorfor Pfizer derfor måtte nøjes med en anbefaling af midlet til den mindre gruppe af patienter, som er skrevet op til levertransplantation.

Ligeledes var omkostningerne årsagen til en afvisning af Alnylams Onpattro, som Medicinrådet derfor ikke anbefaler til behandling af patienter med transthyretinmedieret amyloidose med polyneuropati stadie 1 og 2, selvom rådet vurderer, at lægemidlet har stor merværdi "og altså er meget bedre for patienterne end ingen behandling".

Endelig afviste Medicinrådet også at anbefale Mercks Bavencio mod metastatisk merkelcellekarcinom, da rådet på det aktuelle datagrundlag ikke mener sig i stand til at vurdere, om midlets effekt og sikkerhed er bedre end de konkurrerende midler.

MSD fik opbakning efter to år

Mere positivt stemte var rådet dog over for Vifor Pharmas Jorveza, der er en smeltetablet til behandling af en inflammatorisk tilstand i spiserøret kaldet eosinofil øsofagitis.

Og så lykkes det på oktober-mødet også for MSD at få udvidet indikationen til immunterapien Keytruda, der nu også kan anvendes i kombination med kemoterapi til patienter med uhelbredelig ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft uden PD-L1-udtryk. Det skete to år efter, at det europæiske lægemiddelagentur godkendte midlet i indikationen.

Sagsbehandlingen af MSDs ansøgning har blandt andet påkaldt sig kritik fra medlemmer af Folketingets sundhedsudvalg og brancheforeningen Lægemiddelindustriforeningen.

Kritisk var blandt andre Kirsten Normann Andersen, sundhedsordfører hos SF, der efter Medicinrådets møde i september fortalte til MedWatch, at hun ville tage sagen op med minister Magnus Heunicke (S).

"Meget tyder på, at Medicinrådet har udviklet sig til – og gør det stadig mere – et bureaukratisk monster med meget lidt gennemsigtighed," lød det dengang fra sundhedspolitikeren.

Folketingspolitiker efter MSD-kritik: "Medicinrådet har udviklet sig til et bureaukratisk monster"

MSD i chok over Medicinrådet: "Når der selv efter to år ikke kan træffes en beslutning, har vi i Danmark et system, der ikke virker"

 

Relaterede

Seneste nyt

Ledige job

Se flere

Se flere

Latest news

Seneste nyt fra Watch Medier