Frihandelsaftaler kan skabe nyt eksporteventyr

Den 1. juli 2011 indgik EU den hidtil mest ambitiøse og omfattende frihandelsaftale med Sydkorea nogensinde. Størstedelen af toldsatser for farmaceutiske produkter og medicinsk udstyr afskaffes med det samme, mens nogle toldsatser gradvist elimineres. Samtidigt bliver mange ikke-toldmæssige hindringer, så som prisfastsættelses- og refusionsregler, gjort mere gennemsigtige for europæiske virksomheder. Flere aftaler er allerede på vej og kan således bane vejen for nye eksportmarkeder.
Foto: Jyllands-Posten
Foto: Jyllands-Posten
Af Therese Hermann og Lars Wilkinson, Udenrigsministeriet

EU’s frihandelsaftaler gør europæiske produkter og tjenesteydelser mere konkurrencedygtige på det globale marked. Samtidig betyder aftalerne, at europæiske virksomheder vil opleve færre problemer i tolden, hurtigere godkendelsesprocedurer og større accept af europæiske standarder, test mv. i de lande, som frihandelsaftalerne omfatter.

Aftalerne er en del af EU-Kommissionen handelspolitiske strategi fra 2006. Strategien går ud på at indgå frihandelsaftaler med strategisk vigtige handelspartnere for at styrke EU’s konkurrenceevne og sikre EU’s position som global aktør på verdensmarkedet. Hertil kommer efterdønningerne af finanskrisen og behovet for vækst, som frihandelsaftalerne også kan bidrage til, ved at bane vejen for europæisk eksport.

Ingen importtold til Sydkorea

Med et handelsoverskud på godt 36 mia. kr. i 2011 er farmaceutiske produkter og medicinsk udstyr en af Danmarks vigtigste eksportindustrier. Før aftalen med Sydkorea trådte i kraft oplevede mange danske virksomheder en importtold på 6,5 eller 8 pct. på farmaceutiske produkter til Sydkorea. Størstedelen af disse toldsatser blev afskaffet med det samme, mens nogle få trinvis vil blive fjernet over en 3-årig periode, hvorved at der i 2014 ingen importtold vil være.

Et andet område, der har voldt danske eksportvirksomheder problemer, er de ikke-toldrelaterede barrierer på eksportmarkederne. EU’s frihandelsaftaler har særlig fokus på disse barrierer på det medicinske og farmaceutiske område. Udover at gøre registreringen og certificeringen af nye produkter nemmere og mere ensartet, så er målet for aftalerne også at fjerne unødvendige gentagelser af kliniske forsøg i tredjelande og øge gennemsigtighed af prisfastsættelsen og refusionen.

I Sydkorea er det ligesom i mange EU-lande sundhedsmyndighederne som prisfastsætter nye lægemidler. Der har dog længe været en vis skepsis blandt europæiske virksomheder vedrørende processen i Sydkorea, som har manglet gennemsigtighed og klare retningslinjer. Med frihandelsaftalen har både Sydkorea og EU forpligtiget sig til, at alle regler offentliggøres eller på anden måde gøres tilgængelige på et tidligt stadie. Videre er der blevet enighed om klarere og retfærdige retningslinjer for refusion og mulighed for at få beslutninger om prisfastsættelse prøvet ved en domstol.

Nye aftaler på vej

I øjeblikket forhandler EU-Kommissionen med flere lande eller regioner, som udover at være strategisk vigtige, også er nogle af EU’s største handelspartnere. Forhandlingerne med Singapore og Canada vurderes at være i den afgørende fase, selvom et udestående i forhandlingerne med Canada netop er beskyttelse af ophavsrettigheder (IPR). Samtidig er man med Vietnam nu nået dertil, at man kan indlede frihandelsforhandlinger. I forhold til Japan er det forberedende arbejde netop afsluttet, hvorved rammerne for fremtidige frihandelsforhandlinger er på plads.

Aftalen med Sydkorea forventes at blive en målestok for de forhandlinger som EU-Kommissionen i øjeblikket fører med lignende lande. Dette betyder blandt andet, at det farmaceutiske kapitel som indeholder alle bestemmelserne inden for det farmaceutiske område vil blive forsøgt inkorporeret i fremtidige aftaler med vækstøkonomier på samme udviklingsniveau. Med det succesfulde udfald af EU-Sydkorea aftalen forventes der derfor betydelige gevinster for den farmaceutiske industri i EU i kommende frihandelsaftaler. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også