MedWatch

Sundhedsvæsen i Spanien under pres

Den økonomiske krise i Spanien har været en hård omgang for de lægemiddelvirksomheder, der opererer på det spanske marked. Priserne på medicin har fået et hak nedad, konkurrencen fra kopi-produkter er skærpet. Mange virksomheder i medicinal- og medicosektorerne oplever, at deres tilgodehavende ikke er blevet betalt. Et nyt initiativ skal rette op på betalingsevnen.

Grundet den økonomiske krise og deraf et stort offentlig underskud blev der i 2010 vedtaget tiltag, som skulle skaffe besparelser i de offentlige udgifter. Eftersom udgifterne til det spanske sundhedssystem, ifølge OECD, lå under gennemsnittet for andre OECD-lande, og der ikke blev næret tvivl om kvaliteten af systemet, blev fokus sat på udgifterne til farmaceutiske produkter, hvor man de seneste år havde oplevet en stor stigning. En post, som i 2010 beløb sig på 16,08  milliarder EUR.

For at reducere denne udgiftspost, forhandlede regeringen i 2010 en række lovforslag på plads med de 17 regioner, som allerede i 2002 havde fået autonomi til at styre deres sundhedssektor. Der blev blandt andet indført et prissystem, der betød, at generiske produkter samt produkter fra kendte medicinale varemærker blev sat i samme gruppe.

Priser ned

Referenceprisen for denne gruppe blev baseret på den laveste pris af produkterne i gruppen. Ydermere blev prisen på generiske produkter reduceret med ca. 25 procent. Udover at disse tiltag skulle opnå besparelser i de offentlige udgifter, var målet også at intensivere og aktivt promovere brugen af generiske produkter, som i Spanien blot var på 10 procent af det totale forbrug – langt under EU gennemsnittet på ca. 40 procent.

Disse tiltag medførte et fald i udgifter til farmaceutiske produkter på 8,90 procent i 2011, og i perioden 1. juni 2010 til 31. april 2011 blev denne udgiftspost reduceret med 1,03 milliarder EUR. Grundet den vellykkede succes med at regulere priserne på de farmaceutiske produkter samt andre tiltag, blev der i juli 2011 godkendt et nyt lovdekret, som trådte i kraft i november 2011 og som endnu en gang havde til formål af sænke udgifterne til medicin.

Flere nedskæringer på vej

Alle disse vedtag har naturligvis berørt store dele af de farmaceutiske virksomheder, der opererer i Spanien, og de fleste oplevede et stort dyk i omsætningen i både 2010 og 2011. Eksempelvis har den spanske virksomhed Allmiral oplevet en nedgang på 21,7  procent i sine nettoindtægter i 2010 og 26,6 procent i 2011. Allmiral har halvdelen af sine salg på det spanske marked og har derfor været alvorligt berørt af vedtagelserne.

Med et budgetunderskud på 8,5% af BNP i 2011 har den spanske regering annonceret flere skattestigninger samt nedskæringer i 2012.

Kæmpegæld til leverandører

Den offentlige sektors gæld til leverandører til sundhedssektoren vurderes til i alt at være på 15,7 milliarder EUR – som skal tillægges renter, der estimeres til at løbe op i 930 millioner EUR. Leverandørerne er bl.a. farmaceutiske virksomheder, virksomheder som leverer hospitalsudstyr etc. og apoteker. I de værste tilfælde er betalingen helt op til 800 dage forsinket. De sydlige og østlige provinser med en aldrende befolkning, er de regioner, som har de største betalingsproblemer.

På denne baggrund har regeringen offentliggjort konkrete initiativer, som skal sikre, at den offentlige sektor får betalt leverandørerne hurtigst muligt. Fredag d. 23. februar blev en plan præsenteret, hvor staten indtræder som garant over for finansielle institutioner, der skal kanalisere lånekapitalen til kommuner og de autonome regioner. Der mangler endnu detaljer omkring planen, men disse ventes meget snart offentliggjort.

Deadline fastlagt

På baggrund af kommentarer på pressemødet efter ministerrådet er det i første omgang kommuner, der vil få en ordning på plads, og det tyder på, at de virksomheder, som accepterer et afslag på det skyldige beløb også vil blive betalt først. Desuden vil SMVere blive prioriteret. Regeringen vil garantere lånene, og hvis regionerne misligholder disse, vil regeringen tilbageholde overførsler til den pågældende autonome region / kommune. Indtil videre er der fra regeringens side blevet sat en deadline d. 15 marts, hvor der skal præsenteres en opgørelse af ubetalte fakturaer. Derefter skal der inden d. 31 marts være en plan på plads for afvikling af kommerciel gæld til leverandører.

 

Mere fra MedWatch

Novo Nordisk når aktiemilepæl

Novo Nordisk er nu er over 2000 mia. kr. værd på børsen. Selskabet har en ”imponerende evne til konstant at grave dybt i værktøjskassen,” lyder det fra aktiechef.

Seneste nyt

MedWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Latest news

Seneste nyt fra Watch Medier