MedWatch

Sådan ser den kinesiske sundhedsreform ud:

 

Foto: AP

Status:

• Sidste sundhedsreform blev udarbejdet i løbet af 2008 og blev rullet ud i 2009

• I 2011 blev sundhedsreformen opdateret bl.a. med henblik på indarbejdelsen i den tolvte 5-årsplan

• Så vidt jeg kan skønne er der ikke 100% overensstemmelse mellem de talsatte mål i den tolvte 5-årsplan og opdateringen fra 2011, men det er tæt på

Nogle hovedpunkter i sundhedsreformen (fra opdateringen i 2011):

• Bedre dækning i sygekasser, - specielt for landbefolkningen. Der findes 3 sygesikringskasser: a: for arbejdende i byer, b: for forsørgede i byer, c: for landbefolkningen.

o Det er for ”c” de største forbedringer udføres.

o Mål for dækningsgrad i alle 3 sygekasser: over 90% af befolkningen skal være med.

o For ”a” vil der være tale om forskellige grader af dækning p.g.a. forskelle i individuel/firmabetalt indbetaling

o For ”b” og ”c” vil staten øge indbetalingen til 200 RMB/år og forventer at kunne dække ca. 70% af alle omkostninger ved indlagte patienter

o Opfordring til udbygning af private supplerende sygesikringer

• Bedre registrering af alle patienter/borgere:

o Fortsat promovering af et ”smart-card” til så mange borgere/patienter som muligt, et kort der indeholder alle oplysninger (som dansk gult sygesikringskort blot med chip)

o Større indsats for at kunne bruge sin sygesikring på tværs af ”hukou” (geografisk fødested/registrering), - stor betydning for migrantarbejdere

• Gennemførelsen af ”Essential Drug List” med:

o Fuld dækning (reimbursement) af alle medikamenter på listen, samt bortfald af muligheden for at hospitaler/læger kan tjene markup på disse (er gennemført i løbet af 2011)

o ”Pooling” af indkøb til listen sammen med flere provinser for at få lave priser

o Styrkelse af procedurer for indkøb og kontrol af medikamenter til listen

• Styrke infrastrukturen i health care systemet:

o Strømlinje og ensrette reimbursement-systemet

o Styrke uddannelse og udveksling af health care workers på tværs af provins grænser

o Udvikle målingen af kvalitet af hvert enkelt hospital og personale

• Udvikle selve hospitalssystemet:

o 300 nye ”County-level” hospitals, 1.000 ”Central Township” hospitaler, og 13.000 nye “Village Clinics”

o Udvikle informations teknologi fra “primary care” niveau (det første lag af læger man møder. I DK ”familie-lægen”) og opad

o Mål i 5-årsplanen: Udvikle metodik og procedure for hvornår en patient bliver flyttet til et hospital af højere klasse for at blive behandlet for mere indviklede lidelser

• Booste (fra et meget lavt niveau) udviklingen af et egentligt ”General Practitioners” (GP) system af læger i Kina. Dette er et meget vigtigt, nyt, stort og langvarigt skridt for Kina: I f.eks. DK vil familielægen (GP) fungere som en gate-keeper der forhindrer at patienter med simple lidelser blokerer hospitals systemet. Dette er en væsentlig grund til den høje effektivitet i DK. I Kina tager man først til hospitalet fordi patienterne antager at de bedste læger er dér. Kina fik sin første GP’er i Shanghai i 1999!

o Først 5.000 senere voksende til 10.000 ekstra nye læger får en gratis GP uddannelse og sendes til klinikker i central- og vest Kina

o Først 15.000 senere 30.000 ”Grassroot Level Doctors” vil blive trænet til GP’er

o 120.000 ”Health Workers” i nuværende ”Township Hospitals” bliver trænet til GP’er

o 460.000 ”Health Workers” i nuværende ”Village Clinics” bliver trænet til GP’er

o Oprettelsen af 100 nye uddannelsessteder for GP’er

o Mål i 5-årsplanen: 2 GP’er/10.000 indbyggere

• Øge andelen af ambulante patient-dage (og formindske indlagte patient-dage)

• Udvikling af tele-medicin

• Promovering af ”Electronic Medical Records” for styring af patientdata

• Yderligere styrke, regulere og udbrede brugen af Traditional Chinese Medicine (TCM) (dukker altid op)

• Samt talrige underinitiativer der underbygger ovennævnte

 

 

Mere fra MedWatch

Seneste nyt

MedWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Latest news

Seneste nyt fra Watch Medier