MedWatch

Sådan ser den kinesiske sundhedsreform ud:

 

Foto: AP

Status:

• Sidste sundhedsreform blev udarbejdet i løbet af 2008 og blev rullet ud i 2009

• I 2011 blev sundhedsreformen opdateret bl.a. med henblik på indarbejdelsen i den tolvte 5-årsplan

• Så vidt jeg kan skønne er der ikke 100% overensstemmelse mellem de talsatte mål i den tolvte 5-årsplan og opdateringen fra 2011, men det er tæt på

Nogle hovedpunkter i sundhedsreformen (fra opdateringen i 2011):

• Bedre dækning i sygekasser, - specielt for landbefolkningen. Der findes 3 sygesikringskasser: a: for arbejdende i byer, b: for forsørgede i byer, c: for landbefolkningen.

o Det er for ”c” de største forbedringer udføres.

o Mål for dækningsgrad i alle 3 sygekasser: over 90% af befolkningen skal være med.

o For ”a” vil der være tale om forskellige grader af dækning p.g.a. forskelle i individuel/firmabetalt indbetaling

o For ”b” og ”c” vil staten øge indbetalingen til 200 RMB/år og forventer at kunne dække ca. 70% af alle omkostninger ved indlagte patienter

o Opfordring til udbygning af private supplerende sygesikringer

• Bedre registrering af alle patienter/borgere:

o Fortsat promovering af et ”smart-card” til så mange borgere/patienter som muligt, et kort der indeholder alle oplysninger (som dansk gult sygesikringskort blot med chip)

o Større indsats for at kunne bruge sin sygesikring på tværs af ”hukou” (geografisk fødested/registrering), - stor betydning for migrantarbejdere

• Gennemførelsen af ”Essential Drug List” med:

o Fuld dækning (reimbursement) af alle medikamenter på listen, samt bortfald af muligheden for at hospitaler/læger kan tjene markup på disse (er gennemført i løbet af 2011)

o ”Pooling” af indkøb til listen sammen med flere provinser for at få lave priser

o Styrkelse af procedurer for indkøb og kontrol af medikamenter til listen

• Styrke infrastrukturen i health care systemet:

o Strømlinje og ensrette reimbursement-systemet

o Styrke uddannelse og udveksling af health care workers på tværs af provins grænser

o Udvikle målingen af kvalitet af hvert enkelt hospital og personale

• Udvikle selve hospitalssystemet:

o 300 nye ”County-level” hospitals, 1.000 ”Central Township” hospitaler, og 13.000 nye “Village Clinics”

o Udvikle informations teknologi fra “primary care” niveau (det første lag af læger man møder. I DK ”familie-lægen”) og opad

o Mål i 5-årsplanen: Udvikle metodik og procedure for hvornår en patient bliver flyttet til et hospital af højere klasse for at blive behandlet for mere indviklede lidelser

• Booste (fra et meget lavt niveau) udviklingen af et egentligt ”General Practitioners” (GP) system af læger i Kina. Dette er et meget vigtigt, nyt, stort og langvarigt skridt for Kina: I f.eks. DK vil familielægen (GP) fungere som en gate-keeper der forhindrer at patienter med simple lidelser blokerer hospitals systemet. Dette er en væsentlig grund til den høje effektivitet i DK. I Kina tager man først til hospitalet fordi patienterne antager at de bedste læger er dér. Kina fik sin første GP’er i Shanghai i 1999!

o Først 5.000 senere voksende til 10.000 ekstra nye læger får en gratis GP uddannelse og sendes til klinikker i central- og vest Kina

o Først 15.000 senere 30.000 ”Grassroot Level Doctors” vil blive trænet til GP’er

o 120.000 ”Health Workers” i nuværende ”Township Hospitals” bliver trænet til GP’er

o 460.000 ”Health Workers” i nuværende ”Village Clinics” bliver trænet til GP’er

o Oprettelsen af 100 nye uddannelsessteder for GP’er

o Mål i 5-årsplanen: 2 GP’er/10.000 indbyggere

• Øge andelen af ambulante patient-dage (og formindske indlagte patient-dage)

• Udvikling af tele-medicin

• Promovering af ”Electronic Medical Records” for styring af patientdata

• Yderligere styrke, regulere og udbrede brugen af Traditional Chinese Medicine (TCM) (dukker altid op)

• Samt talrige underinitiativer der underbygger ovennævnte

 

 

Mere fra MedWatch

Seneste nyt

Ledige job

Se flere jobs

Se flere jobs

Latest news

Seneste nyt fra Watch Medier