MedWatch

Medicinrådet ændrer i fremgangsmåden for vurdering af ny medicin – og forlænger sagsbehandlingstiden

Fra oktober 2020 overgår Medicinrådet til at vurdere ny medicin ud fra samme metode, som anvendes i blandt andet England, Norge og Sverige. Samtidig stiger tiden for behandlingen af medicinalselskabers ansøgninger fra 12 til 16 uger.

Foto: Stine Rasmussen/JPA

Næsten tre år efter etableringen af Danske Regioners prioriteringsorgan, Medicinrådet, ændrer rådet nu i måden til at vurdere, hvorvidt effekten af en ny medicinsk behandling står mål med prisen.

Det vedtog Danske Regioner på et bestyrelsesmøde torsdag, efter at en ekstern evaluering af Medicinrådets arbejde tidligere har anbefalet netop dette.

Fra oktober 2020 vil Medicinrådet således anvende metoden QALY, der er en forkortelse for quality-adjusted life years, ligesom også Nice i England og prioriteringsmyndigheder i eksempelvis Norge og Sverige gør det – overgangen til QALY er dog ikke et farvel til tidligere tiders principper for vurdering af ny medicin, for Medicinrådet vil fortsat inddrage Folketingets syv principper for prioritering af sygehusmedicin, som Medicinrådet i sin tid er baseret på.

Desuden løser overgangen til QALY ikke udfordringen med vurdering af medicin mod sjældne sygdomme, hvor der oftest kun findes mindre studier af effekten af et givent lægemiddel. I disse situationer vil Medicinrådet vurdere midlet "på et mere kvalitativt grundlag, hvor det er den lægefaglige vurdering frem for den statistiske metode, som afgør, om lægemidlet anbefales eller ej," oplyser regionerne.

Med indførelsen af QALY forlænger Medicinrådet sagsbehandlingstiden fra 12 uger til fremover 16 uger. Det skal blandt andet give tid til, at Lægemiddelindustriforeningen, Lif, Lægevidenskabelige Selskaber og Danske Patienter i højere grad kan komme med input til arbejdet i Medicinrådet.

Allerede fra nu af får Medicinrådet desuden mulighed for at inddrage upublicerede data, der kan bruges i vurderingen af lægemidlers effekt.

Medicinrådets brug af QALY skal evalueres efter to år, dvs. fra efteråret 2022.

Sundhedsøkonom støtter ny metode til at vurdere lægemidler i Medicinrådet

Medicinrådet søger mod større gennemsigtighed med ny vurderingsmetode

Relaterede

Seneste nyt

Ledige job

Se flere

Se flere

Latest news

Seneste nyt fra Watch Medier