MedWatch

Hørefirma har fundet sig til rette i ny rolle efter tabt eneforhandler-status hos Cochlear

Høreimplantatselskabet Danaflex gik forrige år fra at være eneforhandler i Danmark af produkter fra australske Cochlear til kun at være såkaldt serviceprovider. Efter en hård indkøringsperiode er selskabet nu ved at være på sporet igen, men corona og en anden dark horse kan få negativ effekt i 2020.

Kristian Skov Alanin, adm. direktør, Danaflex, håber på positivt resultat i 2020 også trods et par dark horses. Foto: Danaflex / PR

Danske Danaflex har efter et udfordrende 2018 med markante omvæltninger fået stabiliseret forretningen og er nu ved at være på sporet igen, om end på et mere moderat niveau.

Selskabet var indtil april forrige år eneforhandler i Danmark af produkter fra den australske høreimplantatkæmpe Cochlear, der som navnet antyder, producerer cochlear-implantater, som indopereres hos folk, der typisk enten har moderat til kraftigt høretab eller er decideret døve.

Men faldende priser på cochlear-implantater i ikke kun Danmark men i hele Europa førte til ændrede kontraktvilkår Danaflex og Cochlear imellem.

Der er nu gået en rum tid, siden vi startede som serviceprovider, og mange af udfordringerne er blevet løst.

Kristian Skov Alanin, adm. direktør, Danaflex

Hvor Danaflex før var lagerførende forhandler af Cochlears implantater i Danmark, ændrede selskabet status til såkaldt serviceprovider og videreformidler ordrer til det australske selskab.

For de cirka 11 ansatte i firmaet med hovedsæde i Birkerød gav det til at begynde med en række startvanskeligheder, som der nu efterhånden er rådet bod på.

"Der er nu gået en rum tid, siden vi startede som serviceprovider, og mange af udfordringerne er blevet løst, så alt i alt er det gået godt. Vi har blandt andet haft lidt indkøringsudfordringer for levering til private med UPS, som er Cochlears logistikpartner, og ikke Postnord, som vi brugte før," siger Kristian Skov Alanin, adm. direktør, Danaflex, til MedWatch.

Øger overskud en spids

I dag servicerer og supporterer Danaflex det danske marked for cochlear-implantater (CI) og benforankrede løsninger (BAHA) for virksomheden Cochlear.

Danaflex modtager og behandler ordre fra hospitalerne og brugerne, træner fagpersoner på sygehusene i Cochlears produkter, afhjælper tekniske spørgsmål fra fagpersonale og brugere og sørger for, at Cochlears kunder får hjælp til deres produkter.

Efter et 2018 med markante dyk i såvel bruttofortjeneste, driftsresultat og på bundlinjen ser det anderledes positivt ud for 2019-regnskabet. Indtægterne og resultatet af driften falder mindre, og bundlinjen vokser.

I 2019 lød bruttofortjenesten, som er omsætningen fratrukket omkostningerne til vare-forbrug og -produktion, på 14,5 mio. kr. mod 14,6 mio. kr. året inden og 16,1 mio. kr. i 2017.

"Vi har ramt et mere stabilt leje, som er godt om end mindre end for nogle år tilbage. Vi har bibeholdt en stor markedsandel, og det er overordnet set tilfredsstillende," siger Kristian Skov Alanin.

På driften er der også nedgang, men ikke i samme omfang som fra 2017 til 2018, hvor nedgangen var på 11 pct. til 6,9 mio. kr. fra 7,81 mio. I 2019 var driftsresultatet på 6,7 mio. kr. – en nedgang på 2,9 pct., mens bundlinjen omvendt steg – om end marginalt – fra 5,69 mio. kr. til 5,63 mio. kr.

"Overskud er altid positivt, og vi opnår et resultat på højde med sidste år, som også var positivt og tilfredsstillende," siger Kristian Skov Alanin.

Har vundet markedsandele

Markedet for implantater udgør på globalt plan en værdi på omkring 1,2 mia. euro (ca. 9 mia. kr.) og omfatter cirka 55.000 implantater årligt.

På det danske marked for cochlear-implantater er Danaflex/Cochlear oppe mod imod amerikanske Advanced Bionics, der er ejet af Sonova, østrigske Med-El Nordic og danske Demant med implantat-divisionen Oticon Medical.

Ved det seneste udbud med regionerne, som var det første nationale udbud nogensinde af indkøb af cochlear-implantater og tilhørende udstyr, løb Cochlear med sejren.

Det var i april forrige år, og kontrakten løber to år med mulighed for to års forlængelse, hvorfor der derfor potentielt er godt to år tilbage.

Hvor stor en andel af de godt 250 cochlear-implantat-operationer, der hvert år foretages i Danmark, Cochlear og Danaflex sidder på, har Kristian Skov Alanin vanskeligt ved at estimere.

"Det er svært at sige, da vi ikke får tal fra regionerne på de forskellige leverandører, men salget er gået godt, som resultatet også indikerer, så lidt har vi nok øget markedsandelen," siger han.

Da Danaflex som nævnt er serviceleverandør for Cochlear, har selskabet som sådan ikke skullet investere i nye tiltag, forklarer Kristian Skov Alanin.

Resultatet er driften er derfor en konsekvens af en stadig stor og altså muligvis stigende markedsandel og stort set status quo på omkostningerne, lyder det.

Forventer stadig vækst i markedet

Mens markedet for høreapparater gennem de seneste mange år har været relativt moderat – den årlige globale vækst er på omtrent 4-6 pct. målt i volumen – så har det modsatte været tilfældet for cochlear-implantater.

Her har væksten de seneste år været væsentlig højere med tocifrede årlige vækstrater.

Corona kan jo lukke for sygehusenes ikke-akutte operationer, og hertil hører CI og BAHA.

Kristian Skov Alanin, adm. direktør, Danaflex

Kristian Skov Alanin forventer stadig en stigning i markedet for den del af Cochlear-forretningen, Danaflex står for, men corona-situationen kan imidlertid få en negativ indvirkning på salget i år, fortæller han.

"Det er svært at sige præcist, hvor stor stigningen bliver, men nok ikke over 3-5 pct. Corona kan jo lukke for sygehusenes ikke-akutte operationer, og hertil hører CI og BAHA," siger Kristian Skov Alanin.

"Vi så det også under sygeplejerske-strejken i 2008. Her faldt salget også, og kom først op igen over de følgende år," uddyber han.

Dark horses i 2020

Kiggende fremad er der et par jokere, der kan få negativ indflydelse på Danaflex-forretningen i indeværende år.

Blandt andet har Region Hovedstaden valgt at flytte hele cochlear-implantat-centeret til Rigshospitalet, og i forbindelse med overflytningen, har der været en hel del uforudsete hændelser, der har forsinket processen

Det drejer sig blandt andet om bygninger, der ikke er færdige, og vandskader på byggeriet, oplyser Kristian Skov Alanin.

"De forventer derfor en nede-periode på et par måneder i foråret, og det er klart, at det så kan gå hen at blive en dark horse for det endelige resultat i 2020," siger Kristian Skov Alanin.

Så hvad er forventningerne til det endelige resultat i 2020?

"Det er svært at sige med corona-situationen, men jeg håber, vi ender med et positivt resultat," siger Kristian Skov Alanin.

Danaflex er ejet af Marianne Alanin og Kristian Skov Alanin gennem Alanin Holding. Implantatselskabet, der er baseret i Birkerød, havde ved udgangen af regnskabsåret den 31. december 2019 en egenkapital på 11 mio. kr. mod 10,83 mio. kr. året inden.

Hørefirma glipper millionsalg på tabt særstatus hos Cochlear

Høreselskaber kritiserer Amgros for at have skabt monopol på Cochlear-implantater

Nationalt udbud af implantater for trecifret millionbeløb afgjort

Relaterede

Seneste nyt

Ledige job

Se flere

Se flere

Latest news

Seneste nyt fra Watch Medier