MedWatch

Regionerne sender model for nyt behandlingsråd til høring

Hos Danske Regioner fremlægger man nu forslaget til det nye Behandlingsråd, der skal målrette sundhedsvæsnet ressourcer. Høringsperioden løber til slutningen af januar 2020.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Modellen for det nye Behandlingsråd bliver nu sendt i høring.

Det skriver Danske Regioner i en meddelese.

Den nyligt fremlagte model for behandlingsrådet adskiller sig ikke radikalt fra Medicinrådet, der officielt blev etableret i starten af 2017, men økonomien kommer dog umiddelbart til at stå endnu mere i spidsen end tidligere. Mens "mere sundhed for pengene" stod på en sjetteplads af i alt syv hovedprincipper hos Medicinrådet, så ligger det nummer ét af fire principper i forslaget til Behandlingsrådet.

"Danskerne skal mødes af et sundhedsvæsen, hvor de får ensartet behandling af høj kvalitet i hele landet og mest sundhed for pengene. Det kræver, at vi bruger sundhedsvæsenets ressourcer så klogt som muligt. Ikke mindst i lyset af, at der bliver flere og mere komplekse patienter i de kommende år. Vi viste vejen og tog ansvaret på os, da vi oprettede Medicinrådet. Nu er vi klar til at tage næste skridt og samle eksperter, medarbejdere og patienter i et Behandlingsråd," siger Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner.

Endnu en vigtig forskel er, at der i Behandlingsrådet er lagt op til, at hospitalsledelser, regioner og virksomheder alle kan foreslå evalueringen af en bestemt type medicin eller stykke udstyr. Under Medicinrådet skete det på anmodning fra et givent selskab og i enkelte tilfælde fra rådet selv.

En indstilling af et emne til Behandlingsrådet skal igennem en række trin, før det besluttes, hvorvidt der igangsættes evaluering.

Det forventes, at evalueringer tager omkring 4-8 måneder, alt efter kompleksitet og metode. De mere grundlæggende analyser af behandlingsregimer eller lignende kan tage op til cirka 12 måneder.

I oplægget til Behandlingsrådet ser de fire principper ser således ud:

  • Mere sundhed for pengene: Behandlingsrådet skal være med til at sikre, at vi bruger ressourcerne i sundhedsvæsnet bedst muligt. Når rådet skal vurdere, om en teknologi eller behandling giver nok sundhed for pengene, skal der tages hensyn til, at en enkelt teknologi eller behandling ikke alene må beslaglægge en stor andel af de samlede ressourcer. Dertil skal rådet være opmærksomt på, om et sygdoms- eller behandlingsområde medfører særligt stort tab af levetid, og om der dermed skal kunne allokeres uforholdsmæssigt flere ressourcer end andre områder, og særligt om effekten af en teknologi eller behandling står mål med omkostningerne.
  • Faglighed og armslængde til det politiske system: Behandlingsrådets arbejde skal ske på et solidt fagligt grundlag med armslængde til det politiske system og de prioriteringer, der foretages der. Det skal være fagkyndige, der gennemgår dokumentationen bag og sikkerheden for en given teknologi eller behandling.
  • Åbenhed: De faglige vurderinger skal ske på baggrund af offentligt tilgængelige og anerkendte metoder og kriterier og med inddragelse af alle relevante parter - herunder også patienter.
  • Lighed: Behandlingsrådet skal understøtte, at der sker en ensartet anvendelse af teknologier og behandlingstilbud på tværs af landet og til både store og små patientgrupper.

Høringsperioden løber indtil den 29. januar 2020, og Danske Regioners bestyrelse vil derefter fastlægge en endelig model i 2020. Efter planen vil Behandlingsrådet starte op primo 2021.

Regioner snart klar med udspil til nyt behandlingsråd

Danske Regioner lancerer udspil til behandlingsråd inden nytår

Relaterede

Seneste nyt

Ledige job

Se flere

Se flere

Latest news

Seneste nyt fra Watch Medier