MedWatch

64 life science-talenter får rygstød fra Novo Nordisk-ejer

Novo Nordisk Fonden har doneret et stort tocifret millionbeløb til et nyt talentprogram, der skal styrke innovation på sundhedsområdet. Initiativet møder bred opbakning, men også kritik for ikke at favne tilstrækkeligt bredt.

Novo Nordisk Fonden donerer knap 82 mio. kr. til Aarhus Universitet til et nyt nationalt tværfagligt talent- og efteruddannelsesprogram, der skal styrke innovation på sundhedsområdet. | Foto: Novo Nordisk Fonden

Dansk forskning inden for life science rummer et enormt potentiale, der kan bringe landet på verdenskortet og op i den absolutte verdenselite.

Det mener en af landets rigeste pengetanke, Novo Nordisk Fonden, der med en ny millionbevilling vil styrke dansk innovation på sundhedsområdet og bidrage til at udvikle nye banebrydende løsninger.

Med en donation på knap 82 mio. kr. til Aarhus Universitet er det ambitionen at etablere et nyt nationalt tværfagligt talent- og efteruddannelsesprogram, som skal udklække fremtidens iværksættere og kreative ledere inden for sundhedsteknologi og bidrage til at skabe flere iværksættervirksomheder.

Over de næste fem år skal 64 kreative talenter således gå fra at være fagspecialister til at være entreprenante innovationsledere i krydsfeltet mellem det offentlige sundhedssystem, universiteterne og industrien ikke mindst.

Vi forventer således, at der skabes mindst 10 medico- og lifescience start-ups over de fire fellowship-årgange

Sys Zoffmann Glud, direktør i INNO X Healthcare

”Bevillingen er rettet mod at uddanne talentfulde fagfolk til at blive entreprenører og tænke i en innovativ retning. Deltagerne skal gennem uddannelsesforløbet være med til at udvikle nye ideer og produkter på sundhedsområdet til gavn for patienterne,” siger Niels-Henrik von Holstein-Rathlou, Head of Research and Innovation Grants i Novo Nordisk Fonden, til MedWatch.

Programmet har fået navnet BioMedical Design Novo Nordisk Foundation Fellowship Programme og er et stipendie-baseret program, der er målrettet erfarne specialister på tværs af brancher og fagligheder, og som ifølge bidragyderen bag er det aktuelt største af slagsen.

Walk the talk

Hensigten er både at få skabt flere iværksættervirksomheder indenfor life science og innovationsbaserede forskningsprojekter på de danske universiteter og hospitaler, ligesom det er målet at styrke de allerede etablerede medicinal- og medicovirksomheder.

”Målet er, at uddannelsen skal bidrage til etablering af flere startups, men den vil også være til gavn for etablerede virksomheder, der ansætter disse innovative personer eller måske på sigt opkøber nogle af de nye startups,” forklarer Niels-Henrik von Holstein-Rathlou.

Med den nye donation gør Novo Nordisk Fonden, der er den ultimative ejer af bl.a. medicinalselskabet Novo Nordisk og enzymkoncernen Novozymes, hvad den siger.

For nyligt fremlagde Fonden således en ny strategi, der blandt indbefatter et markant løft af pengedonationerne til landets universiteter og forskningsmiljøer.

Mens fonden i 2007 udbetalte 181 mio. kroner i støtte, var det beløb i 2017 vokset til 1,3 mia. kroner, og ambitionen er firdoble det til 5-6 mia. kroner i 2023, lød det i forsommeren fra fondens daværende formand Sten Scheibye.

Til sammenligning lå de offentlige bevillinger til forskning samlet set på 21,2 mia. kr. i 2017, viser tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Kommercielle gevinster

På det nye efteruddannelsesprogram vil der årligt blive optaget 16 kreative talenter fra Danmark og udlandet, og som en del af træningen og opnåelse af færdigheder skal fellowship-deltagerne dele ud af deres læring om innovation og de identificerede behov i klinikken til de sundhedsprofessionelle.

Hvert år udvælges to hospitaler til at være kliniske hovedværter for BioMedical Design Novo Nordisk Foundation Fellowship samt et antal supplerende hospitaler til verificering af udviklingsbehov.

Deltagere på programmet skal også arbejde sammen med hospitalsafdelingen om at løse aktuelle udfordringer - det første år er Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital udpeget som værter for deltagerne, der vil blive udpeget af hovedbevillingsmodtageren fra INNO X Healthcare, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

Her glæder mig man selvsagt over donationen, der udover sit fokus på læring, også har forventninger om markante økonomiske gevinster.

“Selvom det er kompetenceudvikling, der er omdrejningspunktet for BioMedical Design Novo Nordisk Foundation Fellowship, så vil programmet afføde både direkte og indirekte kommercielle effekter,” siger Sys Zoffmann Glud, direktør i INNO X Healthcare, der er en selvstændig enhed under Institut for Klinisk Medicin ved fakultetet Health på Aarhus Universitet.

Skal skabe nye life science-virksomheder

Ifølge hende er fellowship-forløbet nemlig skruet sådan sammen, at deltagerne undervejs påbegynder prototype-udvikling på en helt konkret produktidé, som giver grundlag for at kunne starte virksomhed op umiddelbart ved programmets afslutning.

”Vi forventer således, at der skabes mindst 10 medico- og lifescience start-ups over de fire fellowship-årgange. Det er også helt oplagt, at vi vil se etablering af samarbejder med eksisterende life science-virksomheder, hvor de udviklede produktideer kan løfte de eksisterende virksomheders teknologier ind i ny anvendelse i et sundhedsteknologisk produkt, der matcher et skarpt behov,” vurderer Sys Zoffmann Glud.

Hun mener, at beløbets størrelse - 81,6 mio. kroner helt nøjagtigt - er det helt rigtige. Med de midler bliver det nemlig muligt at give stipendier, der øger chancen for at tiltrække folk, som allerede er på arbejdsmarkedet, ligesom INNO X Helathcare får mulighed for både at have en fast stab af undervisere og betale eksterne specialister.

Det er ærgerligt, at det stærkeste medtech-universitet herhjemme – DTU – ikke inddrages. Ideelt set burde aktiviteten forankres bredt på alle relevante life science-universiteter

Peter Huntley, direktør i Medicoindustrien

”Nok så vigtig er der med midlerne penge til at sende fellows ud i udlandet, så de kan få verificeret markedsmulighederne internationalt,” siger Sys Zoffmann Glud og tilføjer, at de fellowship-deltagere, der måtte komme fra virksomhederne vil få oplagte muligheder for at trække nye produktideer med hjem til virksomheden bagefter.

”Her vil de kunne videreudvikles i virksomheden og med det nye netværk, som fellowship-deltageren har etableret. I deres virksomheder kan produktet så udvikles til kommercielle markeder,” fortæller Sys Zoffmann Glud.

Flugter med Vækstplan for life science

Talentprogrammet bakkes op af alle fem danske regioner, der på skift stiller hospitaler til rådighed, så fellowship-deltagerne får mulighed for at iagttage personalets daglige arbejde, afdække behov og udvikle nye løsninger til klinisk relevante problemstillinger.

I Erhvervsministeriet hilser man også tiltaget velkomment. Da regeringen i marts fremlagde sin Vækstplan for life science-industrien, skete det med afsæt i Vækstteamet for life science, der som én af sine 17 anbefalinger i foråret 2017 havde netop fokus på forsknings -og uddannelsesmiljøerne og uddannelse i innovation og entreprenørskab i life science.

”Det er meget positivt, at der nu findes et program, der kan være med til at få omsat noget af al den værdifulde viden, der findes i fagmiljøerne på universiteter, hospitaler og industri, til nye innovative produkter og virksomheder,” siger Kasper Lindgaard, chef for Erhvervsministeriets life science-enhed, til MedWatch

Han finder det ”meget glædeligt”, når der opstår initiativer, der understøtter startup-indsatsen inden for life science.

”Flere startups er netop ét af seks hovedfokusområder i regeringens vækstplan for life science, og initiativet rummer potentiale for på den korte bane at sikre en pipeline af værdiskabende løsninger på medico -og biotekområdet, som kan bidrage til at øge branchens vækst,” tilføjer Kasper Lindgaard.

Brancheforening drypper malurt i bægret

Mens donationen altså vækker begejstring og håbefulde forventninger hos såvel modtageren af bevillingen som lederen af erhvervsministeriets life science-enhed, så bliver nyheden modtaget med et hvis forbehold af brancheforeningen Medicoindustrien, hvor Peter Huntley er direktør.

Han så gerne en bredere forankring og involvering, end hvad det nuværende set up lægger an til.

”Det er spændende med et projekt af den art, men det er ærgerligt, at det stærkeste medico-universitet herhjemme – DTU – ikke inddrages. Ideelt set burde aktiviteten forankres bredt på alle relevante life science-universiteter – Aalborg Universitet mangler ligeledes,” siger Peter Huntley, til MedWatch og tilføjer:

”Det betyder reelt, at aktiviteten glider forbi medico, hvilket er synd, da det er denne branche, som står forrest, hvad angår entreprenørskab og innovation”.

Fellowship-forløbet kommer i praksis til at strække sig over 10 måneder og svare til en fuldtidsstilling, hvor deltagerne modtager et månedligt stipendie på postdoc-niveau. Det åbnes for ansøgninger forventeligt i november 2018. Første årgang begynder på uddannelsen i august 2019.

Novo Nordisk Fonden vil bruge op til 400 mio på at hjælpe udsatte unge

Lars Rebien breder Novo-fondens milliarder ud: "Det er vores mandat"

Rebien vil have Novo-milliarderne ud at arbejde

Novo Nordisk Fonden vil firedoble milliarddonationer til danske forskere 

Mere fra MedWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Ledige job

Se flere jobs

Se flere jobs

Latest news

Seneste nyt fra Watch Medier