MedWatch

Igen skattefordel for medarbejderaktier i 2016

Et nyt lovforslag kan øge de danske biotekvirksomheders konkurrencedygtighed på lønfronten.

Foto: Colourbox

Medarbejderaktieordninger var tidligere en attraktiv form for vederlæggelse af medarbejderne i danske biotekvirksomheder. Ordningerne gav bedre mulighed for at honorere medarbejderne på en måde, hvor beskatningen kunne udskydes til et senere tidspunkt. I de seneste år har vi imidlertid set en nedgang i brugen af ordningerne, efter den tidligere regering ændrede skattelovgivningen.

”Nu er et nyt lovforslag på vej, og vi forventer, at mange virksomheder i branchen vil genoverveje ordningerne set i lyset af de forventede skattemæssige fordele for medarbejdere og virksomheder,” udtaler Christian Johansen, der er partner og life science-leder i EY.

Ved forslaget vil en ansat kunne modtage aktier og købe- og tegningsretter til aktier til en værdi svarende til højst 10 pct. af årslønnen, uden at selve erhvervelsen eller udnyttelsen af tildelte købe- og tegningsretter medfører indkomstbeskatning. Beskatning vil efter forslaget ske som aktieindkomst, når og hvis aktierne sælges. Således vil beskatningstidspunktet udskydes.

Lavere skattesats for medarbejdere

Det centrale element i forslaget er, at vederlag omfattet af forslaget ikke beskattes hos medarbejderen som lønindkomst. Derimod beskattes gevinst og tab først på et evt. afståelsestidspunkt under reglerne for aktieindkomst. Det betyder, at den pågældende indkomst maksimalt beskattes med 42 pct. (27 pct. for de første 50.600 kr.). Har medarbejderen en ægtefælle, som ikke selv har aktieindkomst, vil de første 101.200 kr. alene blive beskattet med 27 pct.

Medarbejderen kan maksimalt tildeles aktier eller købe- og tegningsretter til en værdi af op til 10 pct. af årslønnen på tidspunktet for aftalens indgåelse. Ordningen kan gentages år efter år. For den eventuelle del, der ligger over de 10 pct. af årslønnen, finder de eksisterende regler om lønbeskatning anvendelse.

Med forslaget får medarbejderen mulighed for at erhverve aktier mv. uden at skulle gøre dette for allerede (løn)beskattede midler.

Øget konkurrencedygtighed for virksomheden

Forslaget indebærer primært fordele for medarbejderen, men har også gavnlige effekter for virksomheden. Den fordelagtige beskatning for medarbejderen kan være en væsentlig faktor i virksomhedernes konkurrencedygtighed på lønområdet – vel at mærke uden at påvirke likviditeten negativt i samme omfang som kontante lønudbetalinger. Virksomheden opnår imidlertid ikke fradrag for driftsomkostningerne (i form af værdien af aktierne mv.), og det er heller ikke muligt at få et tabsfradrag ved overdragelsen af aktierne. Derimod kan der være fradrag for andre, sædvanlige omkostninger forbundet med ydelsen af aktier mv. under ordningen som for eksempel rådgiveromkostninger.

Den foreslåede ordning adskiller sig bl.a. fra den tidligere ved, at kravet om, at virksomhedens revisor eller advokat skal attestere aftalerne er fjernet. Virksomheden skal i indkomstregisteret foretage en markering af tildelte købe- og tegningsretter samt indberette en række oplysninger til Skat, som blandt andet muliggør fortryk af den ansattes gevinster og tab på aktier optaget til handel på regulerede markeder.

Lempeligt og forenklet

Den nye ordning vil blive en positiv nyhed for både nystartede og veletablerede virksomheder i industrien. Genindførelsen af de lempelige skatteregler for aktier mv. som lønvederlag giver virksomhederne bedre muligheder for at kunne sammensætte en attraktiv lønpakke. Ordningen indeholder især fordele for medarbejdersiden, fordi der er sket en forenkling af skattereglerne.

Forsiden lige nu

Ny lov skal lette amerikanernes adgang til høreapparater

En ny lov skal gøre det lettere for amerikanske borgere at få høreapparater via autoriserede audiologer i USA. Det mener to amerikanske senatorer, der netop har fremlagt lovforslaget, som kan give vand på møllen hos William Demants forretning i USA.

ALK-rivals bundlinje nærmer sig nul

Stallergenes Greer er ved at få rettet op på den negative udvikling, som virksomheden blev sendt ud i efter et produktionsstop i Frankrig i 2015 og 2016, og dermed er rivaliseringen med ALK i gang igen, men den kan blive udfordret af endnu et produktionsstop.

Novo Nordisks nye formand er valgt

Under Novo Nordisks generalforsamling har man sagt god for den nye bestyrelsesformand, Helge Lund, som skal afløse Göran Ando, der har siddet i bestyrelsen siden 2005

Næste uge kan byde på godt nyt for Tresiba i USA

Ifølge Handelsbanken kan Novo Nordisk i næste uge sikre sig yderligere fremdrift for Tresiba i USA, når den amerikanske lægemiddelstyrelse skal træffe en afgørelse om at opdatere indlægssedlen for midlet.

Relaterede