Samspil i det offentlige i højsædet

Læs debatindlægget fra Medicoindustrien i kølvandet på regeringens nye sundhedsudspil.
Peter Huntley, Direktør, Medicoindustrien

Medicoindustrien har med stor interesse læst regeringens sundhedsudspil

Vi hæfter os i sær ved to hovedbudskaber: at styrke incitamenter for samarbejde mellem den regionale og kommunale sektor og at sikre implementering af telemedicin. Hvis vi også i fremtiden skal have et effektivt sundhedssystem med verdensklasse patientbehandling, er de to tiltag tvingende nødvendige.

Vi pointerer vigtigheden i at sikre fælles standarder for telemedicin, så de forskellige sundheds IT systemer kan samarbejde på tværs af sektorer. Derudover opfordrer vi til, at kommunale og regionale indkøbere får større incitament for intelligent indkøb af medicinsk udstyr, der fokuserer på omkostningerne i produktets levetid.

Fornuftigt centralt budskab

Vi er glade for det centrale budskab i sundhedsudspillet om at styrke samarbejdet mellem den kommunale og regionale sektor. Det er afgørende for at sikre et effektivt sundhedssystem i fremtiden, at vi skaber incitamentsstrukturer for samarbejdet mellem regionale og kommunale sektorer. Patienter vil i fremtiden blive behandlet i eller så tæt på hjemmet som muligt. Hvis det skal fungere optimalt, er telemedicinske løsninger og sundheds IT en central del af løsningen. Derfor er det tvingende nødvendigt at skabe incitamentsstrukturer, der sikrer, at disse løsninger kan implementeres.

Telemedicin kræver standarder

Det er ligeledes glædeligt, at regeringen fokuserer på at skabe et godt fundament for telemedicinske løsninger. Vi har længe haft teknologien til at implementere telemedicin, men udfordringerne med at skabe informationsflow og samarbejde på tværs af den kommunale og regionale sektor, har udgjort en barriere for en effektiv implementering. At regeringen vil fokusere på området er derfor et stort skridt i den rigtige retning og Medicoindustrien afventer spændt regeringens digitaliseringsstrategi, der skal lægge til grund for indsatsten på det telemedicinske område.

Medicoindustrien påpeger nødvendigheden af at sikre, at de mange forskellige systemer, der eksisterer inden for de to sektorer, kan spille sammen. De seneste år har vi set sundheds IT systemer, som langtfra alle taler sammen. Hvis vi vil sikre at regeringens sundhedsudspil bliver en succes, er det tvingende nødvendigt at skabe nogle overordnede standarder, der sikrer et informationsflow på tværs af myndighedsgrænser.

Incitament for intelligent indkøb

En af præmisserne for regeringens udspil er, at sundhedsvæsenet i fremtiden skal blive mere effektivt, da flere kronikere og en stagnerende økonomi vil sætte pres på behandlingen af patienterne. Bedre incitamentsstrukturer for samarbejde mellem sektorerne og mere fokus på telemedicin er begge løsninger, der kan betyde en kæmpe forskel.

En væsentlig præmis for at dette kan ske er incitamenter for intelligent indkøb. Inden for medicinsk udstyr kommer der nye forbedrede produkter på markedet med høj frekvens. Mange af disse produkter vil kunne betyde en effektivisering, bedre patientsikkerhed, optimerede behandlingsforløb og besparelser på den lange bane. Det er nødvendigt at sikre, at de kommunale og regionale indkøbere har incitament til at købe disse produkter, selv om de i nogle tilfælde ikke er de billigste produkter, set på indkøbsprisen. Derfor er det vigtigt, at indkøbere kigger på den totale udgift for det samlede behandlingsforløb, både behandlingsomkostning og drift.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også