MedWatch

Klumme: Sådan sikrer Robusthedskommission, at diagnostik understøtter fremtidens sundhedsvæsen

Fem centrale, diagnostiske indsatsområder bør adresseres af Robusthedskommission, Jens Peter Bjerg, Governmental Affairs Partner, Roche Diagnostics, i denne klumme.

Foto: Roche / PR

Som et led i sundhedsreformen starter Robusthedskommissionen i dag dens arbejde.

Kommissionen skal først og fremmest arbejde med at sikre mere personale med mere tid til kerneopgaven. Det er et godt og helt nødvendigt fokus. Bedre arbejdsvilkår og nødvendige ressourcer er basale forudsætninger for at sikre et bæredygtigt sundhedsvæsen i fremtiden.

Men det er ikke tilstrækkeligt, hvis vi skal sikre et robust, offentligt sundhedsvæsen mange år frem. Så skal vi kigge på alle muligheder.

Det er derfor hensigtsmæssigt, at kommissionen samtidig skal se på, hvordan nye teknologier og smartere opgaveløsninger giver bedre muligheder for at løse kerneopgaverne. Disse elementer fortjener et ligeværdigt fokus.

Nye vilkår og muligheder

Det er ligeledes positivt, at kommissionen bliver bedt om at se mere specifikt på, hvordan diagnostisk udstyr både kan sikre bedre patientbehandling og samtidig frigøre personalemæssige ressourcer.

Diagnostik kan bidrage med løsninger på mange af de væsentlige udfordringer, sundhedsvæsenet allerede står over for i dag, og med sikkerhed vil møde de kommende år. Det gælder blandt andet på områder som større sammenhæng, lige adgang til ydelser og generelt mere sundhed for pengene.

Det diagnostiske område er samtidig i en rivende udvikling i kraft af digitalisering, kunstig intelligens, nye teknologier samt i forhold til ændret arbejdsfordeling og styrket multidisciplinært samarbejde. Det skaber store muligheder, men stiller også betydelige krav til, hvordan vi prioriterer diagnostikkens plads i fremtidens sundhedsvæsen.

Her kan kommissionens anbefalinger være med til at støtte en positiv udvikling til gavn for personalet og patienterne.

Anbefalinger på fem områder

Vi har i Roche Diagnostics på baggrund af dialog med en repræsentativ gruppe af faglige eksperter og nøgleaktører i det offentlige sundhedsvæsen identificeret en bred enighed om fem centrale, diagnostiske indsatsområder, der bør adresseres for at styrke fremtidens sundhedsvæsen.

Herunder følger vores konkrete anbefalinger på hvert af de fem diagnostiske indsatsområder, som kan medvirke til at sikre et bæredygtigt dansk sundhedsvæsen:

1. Fælles vision og strategi

Staten og regionerne bør formulere en fælles vision og strategi for, hvordan diagnostik kan udvikles og implementeres på et strategisk og ledelsesmæssigt niveau i hele sundhedsvæsenet.

Visionen bør udvikles i tæt samspil med både koncern- og hospitalsledelser i regionerne for at sikre forudsætningerne for en systematisk og effektiv implementering.

2: Ibrugtagning

Danske Regioner bør sammen med de fem regioner skabe et overblik over, hvilke dele af diagnostikken, der kan automatiseres, digitaliseres og standardiseres med henblik på at frigøre personaleressourcer. Relevante faglige organisationer, erhvervsorganisationer mv. bør inddrages systematisk i kortlægning og udvikling.

Overblikket omsættes efterfølgende til en handleplan for hurtig ibrugtagning af ny teknologi på diagnostikområdet.

3: Det nære sundhedsvæsen

Sundhedsstyrelsen bør som led i en fremtidig kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen, herunder sundhedshuse og kommende nærhospitaler, udvikle en vision og konkret plan for, hvilke diagnostiske tilbud, der skal varetages af de enkelte enheder i sundhedsvæsenet. Det er afgørende for at sikre nærhed og lige adgang gennem en ensartet kvalitet og struktur for den diagnostik, der foregår uden for hospitalerne.

4: Uddannelse

Uddannelse i diagnostik bør have en central placering i uddannelses- og sundhedspolitiske prioriteringer. Uddannelses- og Forskningsministeriet bør i samarbejde med sundhedsmyndigheder, relevante uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer og sundhedsindustrien udarbejde en konkret plan for, hvordan styrkede kompetencer på diagnostikområdet kan bygges ind i grund-, efter- og videreuddannelsen på de sundhedsfaglige områder.

5: Offentligt-privat samarbejde

Danske Regioner bør udarbejde en plan for udviklingen af nye offentlig-private samarbejdsformer inden for diagnostik. Planen bør indeholde konkrete anbefalinger til, hvordan offentlig-private partnerskaber og værdiskabende indkøb kan tages i anvendelse for at understøtte en stærkere innovationskraft inden for diagnostik.

Det er vores håb, at anbefalingerne kan være med til at inspirere og kvalificere debatten om, hvordan diagnostik i endnu højere grad kan understøtte sundhedsvæsenet og en forbedret patientbehandling.

Fra Roche Diagnostics side tillader os samtidig at sende en generel opfordring til kommissionen om at inddrage industriens synspunkter og ideer i arbejdet. Sammen har vi endnu større mulighed for at sikre et robust og bæredygtigt offentligt sundhedsvæsen.

Mere fra MedWatch

Læs også

Seneste nyt

MedWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Latest news

Seneste nyt fra Watch Medier