MedWatch

Lovforslag skal synliggøre ørelægers dobbeltroller

Et nyt lovforslag kræver, at ørelæger fremover skal offentliggøre, hvis de har dobbeltroller. Langt fra tilstrækkeligt, mener Høreforeningen.

I 2012 startede debatten omkring ørelægers dobbeltroller, når de både fungerer som speciallæger, men samtidig ejer en del af den butik, der sælger kunderne høreapparatet. Nu er der kommet et nyt lovforslag, som skal gøre ørelægers dobbeltroller mere synlige. Det er dog slet ikke nok, mener Høreforeningen, der helst ser et total forbud.

”Hvordan sikrer ministeren, at ørelæger ikke har dobbeltroller i fremtiden, så de både kan have egen øreklinik og samtidig sælge høreapparater?” lyder spørgsmålet fra Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt.

Som svar på spørgsmålet svarer sundhedsminister Nick Hækkerup (S), at lovforslag L94, den nye lægemiddellov, blandt andet har til formål at forebygge, at læger ikke har flere erhverv, som indbyrdes kan påvirke deres uvildighed i forbindelse med patientbehandling.

”For så vidt angår ørelæger - der i dag både har egen ørelægepraksis og sælger høreapparater - vil de fortsat have adgang til begge erhverv. Oplysningerne om deres dobbeltarbejde skal imidlertid offentliggøres, således at lægernes patienter og andre kan få viden herom,” skriver Nick Hækkerup.

Ørelæger får ingen tilladelse som udgangspunkt

Lovforslaget vil tillade ørelæger at have en ejerandel i f.eks. en butik, der sælger høreapparater, på op til 200.000 kr., hvis de oplyser det til Sundhedsstyrelsen. Hvis ørelægen ejer en større del, vil det kræve en tilladelse fra Sundhedsstyrelsen.

Det fremgår af lovforslaget, at Sundhedstyrelsen som udgangspunkt ikke vil give en ørelæge tilladelse til både at have egen øreklinik og samtidig sælge høreapparater.

"Et af hovedkriterierne ved ansøgninger om tilknytning i form af ejerskab eller medejerskab vil være, at der som udgangspunkt ikke tillades ejerskab ivirksomheder, der erhvervsmæssigt markedsfører eller forhandler produkter, som en sundhedsperson har indflydelse på valg eller brug af i dennes kliniske arbejde," skriver Nick Hækkerup.

Det er ikke godt nok

Det er langt fra tilstrækkeligt, mener Høreforeningen. Den ser hellere et totalforbud mod ørelægers dobbeltroller.

”Vi mener, lovforslaget er for vagt. Der bør være et forbud mod, at ørelæger kan involvere sig økonomisk i butikker også. Vi synes, det er problematisk, at lægerne, i nogle tilfælde, kan henvise til sig selv og så få en forretning ud af det. Det er etisk forkert. Også selv om det selvfølgelig mere er undtagelsen end reglen. Der er masser af ørelæger, der sagtens kan finde balancen, men der bør være rene linjer. Hvis man er en lønnet speciallæge af det offentlige, så bør man holde sig til det,” siger Irene Scharbau, der er redaktør i Høreforeningen, og fortsætter:

”Den eneste gode ting, der er omkring det her lovforslag, er, at ministeren i hvert fald har erkendt, at der er en problemstilling. Men vi mener ikke, at det er nok, at lægerne bare skal melde det til Sundhedsstyrelsen. De bør også indberette deres økonomiske engagement, der bør være synlighed over, hvad de går og laver.”

Burde være afviklet inden 2015

I et høringssvar, som Irene Scharbau har været med til at forfatte, til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fremgår en tydelig utilfredshed fra Høreforeningens side med, at ørelæger, der inden 2015 har en dobbeltrolle, kan fortsætte med det, hvis de blot oplyser Sundhedsstyrelsen om det.

”Lovteksten kan læses som om, at de ørelæger, som allerede har et engagement i private høreapparatbutikker, kan fortsætte uændret. Ændringsforslaget bør udvides til, at læger med økonomisk engagement i specialbutikker med medicinsk udstyr, bør afvikle engagementet inden 1. marts 2015,” skriver Høreforeningen i høringssvaret.

Især for mange af de ældre borgere kan det skabe forvirring, når ørelæger har dobbeltroller, fortæller Irene Scharbau.

”Der er altså nogle, der kommer i klemme. Det er svært for folk at finde ud af, hvilken ordning det er, at de får deres høreapparat under. De er først henne ved en læge, men næste dør er pludselig en butik. Det er der mange af de ældre, der ikke forstår. Og så får de en regning og skal betale nogle penge, og det forstår de ikke,” siger Irene Scharbau.

Forbud kan give andre problemer

I Tyskland er der forbud mod denne dobbeltrolle, men et totalforbud vil dog også skabe andre problemer, erkender Høreforeningen. Siden 2013 har man kun skullet have en henvisning fra ørelæge, første gang man skal have høreapparat. Hvis der kun er kæder af høreapparatbutikker tilbage uden ørelæger, risikerer borgerne manglende lægefaglig kontrol med høreproblemer. Det betyder, at nogle personer risikerer at gå rundt med alvorlige, uopdagede ørelidelser, forklarer Irene Scharbau.

”Men med et forbud følger det alvorlige problem, at det stort set kun vil være industriens butikker, der fremover kan sælge høreapparater til borgerne med tilskud. Der er også risiko for, at den egenbetaling, som ca. 75 pct. af borgerne har i forbindelse med køb af høreapparat med offentligt tilskud, bliver højere, hvis kun enkelte kæder af butikker bliver tilbage,” skriver Høreforeningen.

Lovforslaget vil, såfremt at det bliver vedtaget, være gældende fra d. 1 oktober 2014.

 Intet forbud mod ørelægers dobbeltrolle

 V og DF afkræver ministeren svar om dobbeltroller

 Rigsrevisor kritiserer ørelæger for dobbeltrolle 

Mere fra MedWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

MedWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Latest news

Seneste nyt fra Watch Medier