Erhvervsinitiativ kan fostre halv milliard til jysk klynge

En analyse skønner, at klyngeinitiativet MTIC vil skabe en betragtelig årlig merværdi for den midtjyske sundhedsklynge. MTIC arbejder i øjeblikket for en ny bevilling til at kunne fortsætte.

”Et af de absolut mest succesfulde klyngeinitiativer.”

Så store ord bruger konsulentfirmaet Iris Group i sin uvildige evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC), der hjælper midtjyske sundhedsvirksomheder med at skabe vækst og prikke hul til samarbejdet med andre aktører i sundhedsklyngen.

MTIC, der er offentligt finansieret, blev etableret i 2009 efter et ønske om en platform, der havde fokus på kommercialisering af sundhedsteknologien i Region Midtjylland.

Siden 2009 har 122 virksomheder i klyngen gjort brug af MTIC’s ydelser, og det svarer til 71 pct. af klyngen. På baggrund af en rundspørge blandt de virksomheder, der har benyttet sig af MTIC, skønner Iris Group, at MTIC i 2012 har betydet en ekstra omsætning i klyngen på 120 mio. kr., mens meromsætningen forventes at stige til 470 mio. kr. i 2014.

 

Tjener sig selv ind

Evalueringen viser, at lidt over halvdelen af brugerne forventer, at MTIC inden for 2-3 år vil få stor eller nogen effekt på deres omsætning.

”Den samlede offentlige investering i MTIC udgør cirka 75 mio. kr. for perioden 2009-2014. Med andre ord leverer MTIC således et skønsmæssigt afkast på cirka 1:4 i perioden 2012-2014,” står der i evalueringen, der også peger på, at afkastet med tiden kan blive større. 

Trine Winterø, adm. direktør for MTIC, er glad for at få blåstemplingen af initiativet i form af en evaluering. Den midtjyske klynge er ung og spirende, så fremadrettet ændrer MTIC ikke på opskriften for, hvad der skal ske.

”Under en eller anden form fortsætter vi med noget af det samme, fordi det rent faktisk virker. Vi er ekstremt meget ude omkring i virksomhederne og på hospitalsgangene, så vi ser og hører, hvad der er brug for. Derudover vægter vi højt hele tiden at holde os ajour og være på forkant i forhold til, hvad der sker på den internationale arena, for på den måde at kunne nyttig viden til virksomhederne,” siger hun til MedWatch.

Arbejder på ny bevilling

MTIC er frem til i dag finansieret gennem to tre-årige bevillinger for perioderne 2009-2011 og 2012-2014.

”Vi er i refinansieringen i øjeblikket. Det kommer til at afhænge af, hvordan den kommer til at blive strikket sammen. Foreløbigt ser det godt ud, men der er rigtig meget strategi og politik i sådan noget. Det er det samme, som når virksomhederne skal ud og rejse kapital. Det er et puslespil og noget, der tager tid,” fortæller Trine Winterø.

Hvad er MTIC?

Iris Group afdækker MTIC’s største udfordring som den manglende branding af initiativerne. Flere af de interviewede virksomheder giver selv udtryk for, at de først undervejs er blevet bekendt med, hvad de samlet kan hente hos MTIC.

Er du enig i den vurdering?

”Ja. Vi har brugt de første år på at vise, at vi kan, og vi gør det rigtige og undlade at prale så meget. Det skal man jo også passe lidt på herovre i Jylland. Så kan det godt være, at vi skal prale lidt mere fremover,” siger Trine Winterø.

MTIC udspringer af Vækstforum Midtjyllands tre ’megasatsninger’. I forbindelse med erhvervsudviklingsstrategien besluttede man at fokusere på tre regionale styrkepositioner: sundhed, fødevarer og energi. Regionen besidder et stort, uudnyttet erhvervspotentiale inden for sundhed på grund af forskningsmæssige styrker på blandt andet universiteterne og en stor sygehussektor, som kan danne afsæt for udviklingen af ny innovation.

Iris Group specialiserer sig i analyser og evalueringer, der vedrører innovation og erhvervsdagsordner.

 Midtjysk sundhedsklynge spirer 

 Så slemt er ”dødens gab” i midtjysk klynge 

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også