Sundhedsøkonom: Betal plejehjem for at teste produkter

Plejehjems-beboere skal nyde godt af at teste nyt fra rehab-branchen, lad os lave et Health & Rehab Scandianvia topmøde i 2014, tag brugere eller offentlige beslutningstagere med ud på eksportmarkeder. MedWatchs rehab-panel har gode idéer til tættere relationer mellem køber og sælger. Læs dem her.
AF LOUISE RESEKE & HENRIK TÜCHSEN

Plejehjem spiller en stor rolle for rehab-branchen, når den skal have testet nye produkter. Er der et tæt nok samspil mellem plejehjemmene og virksomheder, så de kan få testet de nyeste produkter? Er der behov for et samspil?

MedWatch har sprugt en række profiler, samlet i et rehab-panel, om deres bud på sagen.

Har du et bud på, hvordan den optimale samarbejdsmodel ser ud på dette felt?

 

Foto: Presse, Syddansk Universitet
Foto: Presse, Syddansk Universitet
 

 

Kjeld Møller Pedersen, professor og sundhedsøkonom, SDU:

”Uden at have stort detailkendskab til samspillet mellem plejehjem og virksomheder er det dog mit indtryk, at samarbejdet ikke er stort.  En forudsætning for godt samarbejde er med en velkendt floskel: win-win.  Begge parter skal kunne se fordelen ved et samarbejde og erkende, at samarbejdspartneren også skal kunne se fordele.

En optimal samarbejdsmodel kunne være, at et plejehjem mod en beskeden økonomisk kompensation, som kommer plejehjemsbeboerne til gode, vil deltage i en afprøvning og det arbejde, der måtte være forbundet hermed uden at høste fordelene ved en senere kommercialisering af produktet. Og måske med et løfte om (til favørpris) at måtte blive demoplejehjem i forbindelse med salg af produkterne.”

 

Foto: Liv Høybye, Jyllands-Posten
Foto: Liv Høybye, Jyllands-Posten
 

Per Buus, adm. direktør, VELA, Vermund Larsen A/S

”Igen er vi tilbage ved den manglende fokus på nytteværdi for de involverede. Tænk bare, hvor nemt det var at komme igennem med, at det nu er robotstøvsugerne, som klarer fremtidens ældrepleje – vel gør de ej! Der er brug for et styrket samarbejde, som viser, hvad gode hjælpemidler, brugt på den rette måde, kan bidrage med af øget livskvalitet og bedre arbejdsmiljø. Måske skulle disse forhold tænkes ind og evalueres i de projekter, som pt. har fokus på at udvikle fremtidens plejehjem. I den forbindelse kunne det måske også være interessant at se på organiseringen og uddannelse blandt personalet, så en optimering af personaleindsatsen i forhold til beboerne kommer i højsædet.

Der skal ikke herske tvivl om at Dansk Rehab Gruppe opfordrer til et seriøst og konstruktivt samarbejde imellem brugerorganisationer, offentlig indkøb og branchen. Vi sidder alle med vores egen optimale agenda, så der skal være en politisk vilje til at sikre, at dialogen understøtter forståelsen af alle interessenters behov og muligheder. Først herefter kan et egentlig konstruktivt arbejde påbegyndes.

Lad os påbegynde forarbejdet nu, og lad os lave et egentligt topmøde på Health & Rehab Scandianvia i maj måned 2014, hvor vi igangsætter et fælles ambitiøst projekt, der internationalt kan give genlyd, og dermed skabe innovation og arbejdspladser i vores lille land, der rummer så store muligheder.” 

 

 

Carsten Guldmann, adm. direktør, V. Guldmann A/S:

” Der er absolut behov for et samspil. En forudsætning for vores virksomheds succes har været og er til dels fortsat, at vi altid har haft mulighed for et godt og åbent uformelt langvarigt samarbejde med vores danske kunder (plejehjem, hospitaler kommuner) baseret på sund fornuft og et fælles ønske om forbedringer. En åbenhed og en gensidig tillid, som ikke har været til stede på mange andre markeder.

Desværre er dette uformelle og daglige samarbejde i de senere år i stigende grad blevet vanskeliggjort af ændringer i indkøbsstrukturerne i specielt kommunerne. Konsolideringen på kundesiden kombineret med en udpræget brug af EU-udbud, der ikke bliver administreret af proces ejerne/brugerne, og som betyder, at begge parter ”spidser pennen”, har haft den effekt, at den daglige kontakt og udveksling af viden minimeres i stadigt stigende grad.

Det virker endvidere som om, at den øgede distance mellem dem, der køber ind og dem, der ejer processerne, ikke nødvendigvis (længere) har betydet, at de løsninger, der anskaffes/implementeres har ”world class” status.

Det betyder igen, at hvis man udelukkende satser på det danske marked og den viden, der er til stede her, så er det ikke ensbetydende med, at man har gode chancer for afsætning uden for landets grænser. Der er faktisk i dag markeder/kunder rundt omkring i verdenen, som er noget mere ”progressive” i deres tilgang.

For os er dette ikke noget større problem, da vi i dag har et bredt kontaktnet på mange markeder og derfor har muligheder for at søge viden og samarbejde andre steder, hvis ikke vi kan få den i Danmark, men jeg kunne forestille mig, at det er et væsentligt problem for specielt mindre og nystartede virksomheder.

Jeg er ret sikker på at hvis man som nystartet virksomhed skulle have opereret i den virkelighed, der findes i dag, havde vi ikke nødvendigvis nået de samme resultater.”

 

 

Jens Vejgaard, Indkøbschef, Rudersdal Kommune:

”I Rudersdal Kommunes udbudspolitik er der ligefrem lagt op til, at vi gerne vil samarbejde med producenterne i forhold til udvikling af nye ideer og tiltag, ikke mindst rettet mod og til fordel for vores borgere. Det ligger ligefrem i kommunens tankesæt, idet politikere og ledelse opererer med, at kommunen og dens ansatte skal medvirke til ”udvikling og fornyelse”.

Som eksempel indgår Rudersdal Kommune i et projektforløb omkring kommunikation og genoptræning med vores borgere således, at de har mulighed for yderligere træning /genoptræning i hjemmet via online adgang til kommunens terapeuter.

Sådanne løsninger er kun en begyndelse, og kommunerne har naturligvis en stor interesse i at medvirke til at udvikle og teste nye produkter og ideer, der kan hjælpe ældre og handicappede i deres dagligdag.

Jeg har ikke på stående fod set en samarbejdsmodel ud over, at virksomhederne må rette henvendelse til undertegnede eller vores ældrecentre, hvor vi naturligvis vil indgå i en dialog om, hvordan vi eller andre i vores system/netværk evt. kan hjælpe den pågældende virksomhed videre.

Hvis man vil ud på eksportmarkedet, vil det måske være en ide, at branchen eller de enkelte virksomheder – udover den sædvanlige kreds af direktører, marketingfolk og sælgere – lod sig ”repræsentere” ved brugerne eller for den sags skyld offentlige beslutningstagere. Det kunne være med til at skabe den fornødne tryghed for de udenlandske kunder eller med andre ord anvendelse af sin reference i yderste potens.”

Samarbejde mellem rehab og universiteter halter 

"...forvirrende / besynderlig / frustrerende..." 

Rehab-panel: Tiden inde til opgør med indkøbsprincip 

 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også