MedWatch

Intet forbud mod ørelægers dobbeltrolle

Halvdelen af de private høreklinikker er drevet af ørelæger, som både henviser til og sælger høreapparater.

Foto: Colourbox

Rigsrevisoren har haft betænkeligheder ved det. Sundhedsøkonomer har udtrykt kritik. Og patientforeninger, kommuner, de private høreklinikker og en lang række politikere har krævet reglerne ændret.

Alligevel ser det ud til, at ørelægerne også fremover kan indtage en dobbeltrolle ved både at være dem, der henviser patienter til behandling med høreapparat og dem, der derefter tjener penge på at sælge selve apparaterne til patienterne.

Regeringen lægger i sin reform af høreområdet ikke op til at sætte en stopper for ørelægernes udskældte dobbeltrolle. Og det vækker forundring mange steder.

"Det er højst overraskende, at ministeren ikke har taget dette med i sit oplæg. Vi mener ikke, at det er rigtigt at indrette sundhedsydelserne på en måde, så læger kan tjene penge på både at henvise til behandling og sælge sundhedsydelsen. Lægen bør være en uvildig instans," siger formanden for Høreforeningen Søren Dalmark.

Kan henvise til sig selv

I en rapport fra kulegravningsudvalget peges der på, at dobbeltrollen kritiseres for at give ørelæger incitament til at henvise patienter til deres egen høreklinik og til at henvise folk med kun små høreproblemer til høreapparat. En opgørelse fra Delta viser, at ca. halvdelen af landets private høreklinikker er drevet af eller har tilknyttet ørelæger, og ikke overraskende mener de øvrige private klinikker, at ørelægernes dobbeltrolle er konkurrenceforvridende.

"Lægernes rolle bør være at give en uvildig vurdering af, om der er behov for høreapparater. Men vi oplever meget ofte, at når vi har sendt en kunde til ørelægen for at få en henvisning, så snupper ørelægen kunden – og får dobbelt honorar for at lave høreprøve," siger Niels Lodman, som er indehaver af Dansk HøreCenter.

Sundhedsminister Astrid Krag (SF) understreger, at hun mener, at ørelægernes eventuelle dobbeltrolle er er problem. Men problemet skal ikke løses ved at indføre et forbud mod, at ørelæger må have økonomiske interesser i høreklinikker.

Rydde tvivlen af vejen

"Det er at gå for vidt at lave et decideret forbud. Det er ikke kun ørelæger, som har mulighed for først at vurdere, hvad en patient har behov for, og så selv udføre behandlingen. Det er udbredt blandt andre speciallæger, tandlæger etc. Vi er blevet klogere og mener, at der i stedet er brug for andre redskaber til at rydde tvivlen om interessekonflikter af vejen og sikre os, at der lægger solide faglige begrundelser bag ørelægernes henvisninger," siger Astrid Krag.

En arbejdsgruppe skal derfor nu finde frem til redskaber, der kan synliggøre eventuelle interessekonflikter, fastslår hun.

"Henvisningerne skal standardiseres, så vi sikrer os, at det foregår på et fagligt korrekt grundlag, når der sker en henvisning, og at patienterne får fyldestgørende informationer om de valgmuligheder, de har i enten privat eller offentligt regi," siger ministeren.

Kritik af nye regler for høreapparater

Danske høreapparatfirmaer vinder markedsandele

Høreapparat-forhandlers resultat halveret i første halvår 

Mere fra MedWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

MedWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Latest news

Seneste nyt fra Watch Medier