MedWatch

Medicokonsulenter bekæmper diabetes i Sydafrika med operationer

Det danske medicokonsulentselskab Aquilo Consulting afprøver fedmekirurgi mod type 2-diabetes i Sydafrika med et håb om at udrulle metoden til andre lande.

Foto: Jens Dresling

Danske Aquilo Consulting forsøger i øjeblikket af udrulle et større projekt i Sydafrika, hvor type 2-diabetes hos svært overvægtige behandles med fedmekirurgi.

Og indtil nu har resultaterne været så overbevisende, at selskabet håber at kunne udrulle metoden til hele landet - og siden gerne til andre lande med store problemer med fedme og følgesygdomme som diabetes.

Behandlingen er baseret på en dansk tilgang til organiseringen af de klassiske fedmeoperationer gastrisk bypass og gastrisk sleeve, som betyder, at langt flere patienter kan opereres, og at komplikationerne efter operationer gerne skulle reduceres kraftigt - i sammenligning med den normale standard i lande som Sydafrika.

Med på holdet er kirurger og professor Peter Funch-Jensen, der er en af de førende eksperter inden for fedmekirurgi i Danmark og internationalt anerkendt for sit arbejde på området.

Kan udstede akkreditering til operationer

Han har sammen med Aquilos stifter og direktør, Klaus Andersen, startet selskabet Proventi, som gennem de officielle myndigheder i Sydafrika har fået godkendelse til at udstede akkrediteringer til at gennemføre operationerne.

Proventi stiller med et fuldt hold af sundhedspersonale - fra kirurger over anæstesiolog til diætist - og uddanner sundhedspersonalet på i første omgang to universitetshospitaler til at gennemføre operationerne på den rigtige måde.

Efter tre forløb på typisk en uge, kan kirurgerne, der tildeles akkreditering, selv gennemføre indgrebene.

Tidligere var den del ifølge Aquilo Consulting særdeles besværlig, fordi det var for vanskeligt at få akkrediteringen til at operere, så meget få patienter kunne behandles, og samtidig var de nødvendige kompetencer ikke til stede.

Smider insulinen dagen efter operation

Foreløbig har Aquilo data på 209 patienter, der er blevet opereret. Der er tale om svært overvægtige patienter, og 40 pct. af dem havde fået konstateret type 2-diabetes.

Ud af dem er 92 pct. rapporteret i bedring efter indgrebet, og hele 75 pct. har sagt helt farvel til diabetes og er ikke længere i behandling med medicin for den sygdom, viser det danske selskabs data.

Vægtabene hos de behandlede patienter er gennemsnitligt 32 kilo efter seks til 18 måneder, viser data.

En del af pakken i det sydafrikanske projekt er nemlig også Aquilos helt eget datasæt, der analyserer og overvåger effekterne af operationerne.

Det giver mulighed for at følge godt op på patienterne efter indgrebene og aflæse resultaterne direkte, så man kan skrue det rigtige forløb sammen.

Ud over effekterne på diabetes, som er hovedfokus hos Aquilo Consulting, har operationerne typisk også en lang række andre positive effekter i form af blandt andet kraftig nedsat risiko for kræftsygdomme, forhøjet blodtryk, blodpropper og depression.

En anden gevinst er, at flere af de opererede patienter, der ellers havde måttet trække sig fra arbejdsmarkedet, igen kan komme i arbejde.

I dag er det også sådan, at en del af de værste tilfælde med fedme og diabetes i lande som Sydafrika kan ende med amputationer af eksempelvis et ben, fordi det får lov at udvikle sig for meget. Og den del vil Aquilo gerne forsøge at gøre op med.

Aquilos foreløbige beregninger peger på, at operationerne i gennemsnit er omkostningsneutrale allerede efter otte måneder, når man alene kigger på fedmepatienter og type 2-diabetes.

Det skyldes mindre behov for medicin og muligheden for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Det kræver dog også, at komplikationerne efter indgrebet er minimale. Og ifølge omfattende dansk forskning er der komplikationer forbundet med en vis procentdel af operationerne.

Ifølge Peter Funch-Jensen svarer komplikationerne i hyppighed og sværhedsgrad til komplikationerne efter galdestensoperationer, som er et af de mest almindelige ukomplicerede kirurgiske indgreb.

Dem mener Aquilo dog at kunne håndtere og holde nede gennem den omfattende dataanalyse, som selskabet selv har udviklet til formålet, og regelmæssige opfølgninger med alle patienter.

Dansk tilgang som standard

Den mere effektive tilgang til klassiske fedmeoperationer kaldes fast track, men modsat hvad navnet byder, kræver det ikke, at sundhedspersonalet arbejder hurtigere.

I stedet handler det om at få organiseret indgrebene bedre, så operationsstuerne og hospitalssengene ikke er optaget for længe ad gangen, og at kirurgerne kun skal koncentrere sig om at operere og følge op på behandlede patienter - og i langt mindre grad om administrative opgaver.

Det betyder ifølge Aquilo Consulting, at langt, langt flere kan behandles, og at risikoen for komplikationer mindskes ganske betydeligt.

Tilgangen er baseret på dansk forskning foretaget af overlæge og professor Henrik Kehlet, som senere implementerede det sammen med Peter Funch-Jensen.

Sidstnævnte, der er chefkirurger hos Proventi, har været med til at overføre fast track-tankegangen fra mave- og tarm-kirurgi til fedmekirurgi, og det er den viden, der nu er blevet taget med videre til Sydafrika.

Henrik Kehlet, som i dag er klinisk professor i kirurgisk patofysiologi på Rigshospitalet, har i øvrigt modtaget flere priser for implementeringen af systemet, som i dag også anvendes bredt internationalt på flere kirurgiske områder.

- Alle er stressede i forbindelse med sådan en operation, men det her system fjerner stress, og det mindsker risici for komplikationer, forklarer Peter Funch-Jensen.

Ifølge ham kan man via fast track-systemet fordoble antallet af gennemførte operationer dagligt.

Samler selv finansiering til stort pilotstudie

I første omgang vil Proventi udbrede de indledningsvist lovende takter til et stort pilotstudie med samlet 5000 patienter i Sydafrika.

Til det formål er selskabet ved at hente 37 mio. dollar i finansiering, og de foreløbige beregninger peger på, at projektet vil skabe omkostningsbesparelser på 209 mio. dollar over de fem år, det skal løbe - når man alene kigger på omkostningerne til behandlingen af type 2-diabetes, som patienterne ellers ville skulle gennemgå.

Gennem uddannelsen af sundhedspersonalet, som Proventi gennemfører skulle pilotprojektet gerne runde ud i et bæredygtigt system, der kan stå på egne ben og fortsætte behandlingerne efterfølgende.

Derefter håber de danske medicokonsulenter, at projektet kan rulles fuldstændig ud og blive standardbehandling i Sydafrika.

Efterfølgende kan det udbredes til andre lande, hvor fedme og følgesygdomme er et tilsvarende stort problem.

Det vil dog kræve tiltrækning af yderligere finansiering, og her håber Proventi at kunne tiltrække store organisationer som Unicef og Danida som partnere.

Fedme er et massivt problem

Konsekvenserne af fedme er mange, og derfor er det ifølge Aquilo Consulting afgørende, at det bliver behandlet som den sygdom, det rettelig er.

Ifølge en rapport fra 2014 fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er fedme den tredje største sociale byrde, hvis man kigger på omkostningerne - snert efter rygning og væbnet vold - og langt foran alkoholisme.

I Sydafrika er over 28 pct. af den voksne befolkning inden for kategorien fedme, der modsvarer et bmi på over 30. Omkring 13 pct. af den voksne befolkning er diagnosticeret med type 2-diabetes, og det anslås officielt, at omtrent 6 pct. lever med ikke-diagnosticeret diabetes.

Ud over de mange typiske følgesygdomme, som fedme medfører, har det også vist sig, at fedmepatienter har langt større risiko for alvorlige forløb med covid-19.

Et amerikansk studie med over 4000 indlagte covid-19-patienter har vist, at patienter med et bmi på 35 eller derover havde 360 pct. større risiko for at ende på intensiv, end tilfældet var for normalvægtige patienter.

Gruppen havde desuden en 48 pct. større risiko for at dø af sygdommen, end tilfældet var for de normalvægtige patienter.

Novo Nordisk dropper samarbejde med Keros Therapeutics

Eli Lilly forbereder fedmeindtog med fremtidshåb – går i Novo Nordisks fodspor

Relaterede

Seneste nyt

Ledige job

Se flere

Se flere

Latest news

Seneste nyt fra Watch Medier