MedWatch

Venture-kapitalen byder universiteter op til dans

Tech Trans-kontorerne bør arbejde tættere sammen med bl.a. venturefonde. Vi får alt for lidt ud af universitetesforskningen. Det er ikke realistisk, statistisk set, nogensinde at se en stor kommerciel succes komme fra et dansk universitet. Topcheferne giver igen deres mening til kende i MedWatch-panelet.

Foto: Fotocollage

Tech Trans, der skal styrke kommercialiseringen af forskningsresultater på universiteterne, har nu eksisteret nogle år. Der er fortsat fuld politisk fokus på, at vi som samfund skal have mest muligt ud af de forskningsresultater, som kloge hoveder på de højere læreanstalter skaber.

Lever Tech Trans op til de forventninger, som du havde, hvad er gået godt, hvad kunne gå bedre – og hvordan kan vi generelt set styrke kommercialiseringen af forskningsresultater?

 

Foto: Sunstone Capital / PR
Foto: Sunstone Capital / PR
 

Peter Benson, managing partner, Sunstone Capital

"Etableringen af Tech Trans kontorerne var et nødvendigt initiativ, men de har ikke fået tilført tilstrækkeligt med kapital og er underfinansierede. For at kunne gøre en forskel bør de samarbejde tættere med dem, som skal bære idéen videre, fx venturefonde med gode industrikontakter. Dette vil øge sandsynligheden for kommerciel succes på den lidt længere bane, da behov og efterspørgsel hermed tænkes tidligt ind i processen.

Set fra et samfundsperspektiv er det farligt, hvis der ikke sker en vidensopbygning i landet i form af nye succesfulde start-ups - noget som kan blive tilfældet, hvis Tech Trans kontorerne udlicenserer alt for tidligt til industrien eller ikke har tilstrækkeligt med ressourcer til at modne projekterne frem til, at en VC er parat til at investere."

 

Foto: Medicon Valley Alliance/PR - Stig Jørgensen
Foto: Medicon Valley Alliance/PR - Stig Jørgensen
 

Stig Jørgensen, adm. direktør Medicon Valley Alliance:

”Når man ser på, hvor mange midler der hvert år anvendes på forskning på universiteterne, er det forsvindende lidt af forskningen, som når en grad af kommercialisering. Nu er det ikke al forskning, der egner sig til at blive kommercialiseret, men output fra de danske universiteters tech transfer organisationer er – også i en international målestok – utilfredsstillende lavt.

Og selv når man påbegynder en kommercialisering i Danmark, så når en opfindelse sjældent længere end til udstedelse af et patent og altså ikke videre til virksomhedsetablering og jobskabelse.

Man bør i universitetsverdenen fremelske en kultur, hvor forskere tilskyndes eller belønnes for at tage initiativ til kommercialisering. I bl.a. USA ser man universitetsprofessorer, som har været grundlæggere af op til flere selskaber, fordi det i kulturen er helt naturligt at gøre det.

Og endeligt kan man overveje at gøre det til et kriterium ved professoransættelser, at kandidaterne kan demonstrere en evne og lyst til at deltage i kommercialisering på lige fod med deres videnskabelige meritter. Hvis unge forskere ved, at de på et tidspunkt i deres karriere – hvis de ønsker at blive professorer – skal beskæftige sig med en eller anden form for kommercialisering af forskning, så vil det helt naturligt lede til en mentalitetsændring på universiteterne.

Dernæst er det vigtigt, at tech transfer organisationerne besidder de nødvendige kommercialiseringskompetencer og ikke kun er bemandet med jurister, der ved, hvordan man patenterer. Det skal være attraktivt for mennesker med en kommerciel industriel baggrund at tage ansættelse på universiteternes tech transfer kontorer.

Samtidig skal rammebetingelserne favorisere dem, der er risikovillige, og ikke straffe fiaskoer. Den israelske model, hvor staten medfinansierer opstart af nye virksomheder fra universiteterne i op til to år er værd at se på. Her kan man opnå 50 pct. medfinansiering, hvis man selv vil risikere den anden halvdel.

 

Foto: PR
Foto: PR
 

Florian Schönharting, CEO, NB Capital:

"Grundlæggende skal man have en realistisk forestilling om, hvad chancerne er for, at der kan komme noget stort ud af et universitet inden for lægemiddeludvikling. Præ-patenterede ideer har typisk længere til mål end nye ventureselskaber, og dér tales der i finansiel henseende om en gennemsnitlig chance for langt under 10 pct. for stor finansiel succes (f.eks. salg af selskab, børsnotering der inkluderer afhændelse af aktierne efterfølgende), og langt mindre end 1 pct. chance for underliggende succes (f.eks. profitabel lancering af et produkt, der kommer fra venture selskabet af en farmapartner).

Ser man på Danmarks markedsandel af den højtudviklede human kapital i verden er den beskeden og langt under 1 pct.. Grundlæggende er det derfor ikke realistisk, statistisk set, nogen sinde at se en stor kommerciel succes, som kommer fra et dansk universitet. Dette afspejles i f.eks. de danske børsnoterede selskaber, hvor hoveddelen - hvis ikke alle hovedprodukter - ikke har rødder i dansk forskning ,men mere i aggressiv udnyttelse af international viden/patenter.

Eksemplerne er insulin (Novo Nordisk), Humab musen (Genmab), Prostvac vaccineteknologi (Bavarian Nordic) m.fl. – alt sammen opfundet og patenteret uden for DK. Det må være udgangspunktet i forventningsdannelsen. Vi ser tech trans mere som en vigtig servicefacilitet, fremfor en indtægtslinie i et budget. Det vil være en urealistisk forestilling."

Investor: Orphan drugs er modefænomen 

Panel: På høje tid at professionalisere bestyrelser 

 

Mere fra MedWatch

Sundhedsaktører: Se digital sundhed som en investering

Regionerne skal have økonomiske rammer til at investere i nye digitale sundhedsløsninger, hvis danskerne også i fremtiden skal kunne få behandling af høj kvalitet, lyder det fra blandt andet Dansk Erhverv og Danske Regioner.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

MedWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Latest news

Seneste nyt fra Watch Medier