MedWatch

Minister og regioner vil bremse dyk i kliniske forsøg

Sundhedsministeren mener, at lægerne ligger inde med stor viden, som industrien kan bruge. Debatten om lægers samarbejde med industrien skaber berøringsangst, og det fører bl.a. til fald i kliniske forsøg i Danmark. Ministeren ønsker klarere spilleregler – men tættere samarbejde.

Foto: Niels Hougaard, Jyllands-Posten

Alle kræfter sættes nu ind på at løfte den kliniske forskning i Danmark til gavn for både industri, samfundsøkonomi og patienter.

Sundhedsminister Astrid Krag (SF), aktuelt på barselsorlov, har netop nedsat en arbejdsgruppe, der til sommer skal komme med konkrete tiltag til forbedringer af det til tider problematiske samarbejde mellem industri og offentlige forskere. For første gang skal behovet for regulering af samarbejdet mellem medicoindustrien og lægerne også vurderes.

Forsøg faldet med en tredjedel

Forbedringerne skal bl.a. bremse det dyk, der de seneste år har fundet sted inden for klinisk forskning i Danmark: Fra 2007 til 2010 faldt antallet af kliniske forskningsforsøg med godt en tredjedel. Sideløbende med ministerens gruppe arbejder Region Hovedstaden i et ambitiøst projekt på andet år på at finde løsningsmodeller, der kan fremme den kliniske forskning.

”Den arbejdsgruppe, jeg nu nedsætter, skal bl.a. vurdere, hvilke betingelser der gælder for læger og forskere, der udfører kliniske forsøg i samarbejde med lægemiddel- og medicoindustrien. Lægerne ligger inde med stor viden, og vi har god brug for, at de arbejder tæt sammen med selskaber, der udvikler nye lægemidler og medicinsk udstyr. Arbejdsgruppens arbejde vil munde ud i konkrete tiltag, og jeg tror, at det vil gøre en forskel,” siger sundhedsministeren til MedWatch.

Hun tilføjer, at Danmark har en række gode forudsætninger for at gennemføre kliniske forsøg. Det gælder bl.a. højt uddannet personale, en højtuddannet befolkning med stor villighed til at deltage i forskning, unikke registre, ingen korruption og en lav selskabsbeskatning.

Kræver bredt samarbejde

Hvis vi skal fastholde en dansk førerposition i forhold til klinisk forskning, kræver det bredt samarbejde, også i forhold til regioner, kommuner og hospitaler, påpeger Astrid Krag. Hun henviser til, at det i økonomiaftalen fra sidste år blev aftalt, at der skal etableres en enkel og effektiv indgang for industrien til at indgå aftaler om kliniske forsøg, og at regionerne skal prøve at standardisere samarbejdskontrakter og processer på tværs af regioner.

”Det skal blive lettere og hurtigere at indgå samarbejder om kliniske forsøg, og det har jeg bestemt tænkt mig at følge op på. Jeg forventer, at regionerne er ambitiøse,” pointerer ministeren.

Region Hovedstaden med nyt projekt

Region Hovedstaden er allerede i fuld gang. Regionen tog i december 2010 initiativ til at oprette Clinical Trial Alliance (CTA) som følge af et fald i antallet af kliniske forsøg i Danmark. CTAs fornemste opgave er ifølge deres egen målsætning at støtte op om kliniske forsøg for at sikre, at Region Hovedstaden fremadrettet medvirker til at bevare eller øge mængden af kliniske forsøg.

 ”Clinical Trial Alliance (CTA) er et tilbud til forskere på Region Hovedstadens hospitaler samt biotek- og lægemiddelfirmaer i Danmark og resten af verden. CTA fungerer som en koordinerende og samlende funktion, hvor de tre parter kan henvende sig for at få yderligere viden og hjælp til processen omkring gennemførelse af kliniske forsøg,” hedder det på regionens hjemmeside.

Stigende skepsis

Den politiske fokus på kliniske forsøg sker samtidig med, at der i lægeverdenen - og medierne - er en stigende skepsis over nogle lægers tilknytning til især medicinalindustrien. Sundhedsministeren har for nylig over for Jyllands-Posten fastslået, at der er behov for at ændre reglerne for lægers tilknytning til lægemiddelindustrien og medicoindustrien; arbejdsgruppen skal således også komme med forslag til, hvordan man kan sætte ind over for lægers interessekonflikter. Det handler med andre ord om at finde en balance, hvor man både sikrer gennemsigtighed og uafhængighed og fremmer samarbejde om kliniske forsøg og videndeling.

Ifølge ministeren er den store medieopmærksom på tvivlsomme habilitets-sager med til at skabe usikkerhed hos forbrugere og patienter, men det afføder også en berøringsangst hos mange læger, der ellers ligger inde med megen nyttig viden, som medicinalindustrien kan bruge.

”Det er en trist mistænkeliggørelse af mennesker, der ligger inde med meget stor viden, som vi kan bruge til at udvikle eksempelvis ny medicin,” påpeger ministeren og tilføjer, at det er i alles interesse, at der kommer nogle klare spille regler.

”Derfor er jeg meget åben over for at få gennemført de tiltag, der skal til,” pointerer ministeren.

 

Læs om arbejdsgruppen her

 

Mere fra MedWatch

Læs også

Seneste nyt

MedWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Latest news

Seneste nyt fra Watch Medier