MedWatch

Pfizer-chef vil have flere kvinder til tops: "Kvoter kan være et nødvendigt onde"

Det kræver langt hen ad vejen et andet stykke arbejde, både personligt og fra ledelsens side, at få kvinder op i de øvre ledelseslag, men det er en indsats, der er værd at gøre – og skal laves – mener Henriette Dræbye Rosenquist, der er chef for et af Pfizers største europæiske markeder.

Foto: Pfizer / PR

Når man kigger efter de højest placerede danske kvinder i farmaindustrien, vil Henriette Dræbye Rosenquist ubetinget være et af de mest prominente navn på listen.

Efter 17 år i Pfizer er hun i dag topchef for medicinalkoncernens franske forretning, en post som giver hende ansvaret for mere end 1000 ansatte og en årlig omsætning på over 1 mia. euro.

Det gør hende til lidt af et særsyn.

For selv i 2020 er der ikke mange kvinder i den øverste top af life science-branchen. Heller ikke i Danmark, hvor andelen af kvindelige topchefer halter bagefter, som en nylig kortlægning fra MedWatch har vist.

Og Henriette Dræbye Rosenquists position er en, som hun i stigende grad er blevet bevidst om.

"Med den alder, erfaring og position, som jeg har nået nu, er jeg mentor for flere kvinder i 30-40 årsalderen, som får børn og familie og samtidig tænker karriere. Så diskussionen om kvinder i ledelse er blevet meget mere nærværende og aktuel for mig, end den har været tidligere," siger Henriette Dræbye Rosenquist, der selv fik sin første topchef-post i starten af fyrrene, da hun blev landechef for Pfizer i Danmark.

Hun ser gerne, at der bliver gjort op med vanetænkningen omkring kvindlige ledere, både inden og uden for life science-industrien. For der er stadig for mange, der opfatter tingene stereotypt. Det er en vanetænkning, som hun selv har mødt flere gange i sin karriere.

Også efter, at hun kom til tops i det danske Pfizer og var i gang med bestyrelsesarbejdet.

"Jeg husker første gang, jeg mødte op til et bestyrelsesmøde i en stor dansk erhvervsorganisation og seriøst blev spurgt, hvem jeg var sekretær for, da jeg gik over til en gruppe af mænd for at netværke med dem efter bestyrelsesmødet. Hvor tankevækkende er det lige? Det viser jo med al tydelighed, at der stadigvæk er et problem i Danmark. Når du er kvinde og til stede ved et bestyrelsesmøde, må du være sekretær for en mand," fortæller hun.

Krav fra øverste instans

Fra hendes side af bordet er erfaringen, at indsatsen for at få flere kvinder ind på chefgangen er todelt. Dels på et personligt niveau og dels på et organisatorisk niveau.

Det organisatoriske fokus er Pfizer blevet mere bevidst om henover de seneste år, og flere kvinder er blevet forfremmet i den globale organisation.

Ligeledes bliver kvindelige ledere som Henriette Dræbye Rosenquist også i højere grad trukket frem som rollemodeller både internt og eksternt.

"Pfizer har som global virksomhed meget fokus på udvikling af de talenter, der kan varetage lederjobbene, og her har kønsdiversitet i ledelse også en høj prioritet. Når vi vurderer vores talenters udvikling to gange om året, så bliver vi fra den øverste ledelse bedt om, at diversitet, inklusiv kønsparitet, indgår i vurderingen og udviklingen af talenter. Det er et strategisk mål i sig selv," siger Henriette Dræbye Rosenquist.

Hun understreger, at altså det ikke handler om at forfremme kvinder bare for at forfremme kvinder. Det handler i stedet om en anden form for talentpleje, end man er vant til.

"Mænd har nok i højere grad en tendens til at være fremme i skoene med at gøre opmærksomme på sig selv karrieremæssigt, så er der rigtig mange dygtige kvinder, som måske er mere usikre på, hvordan de kan gøre det samme. Det stiller også et andet krav til ledere - som mig - til at spotte dem og sørge for, at de bliver ligestillet med hensyn til deres karrieremuligheder," siger hun.

Mere tilbøjelig til at gå kvotevejen

Denne mere strategiske tilgang til ligestillingen i ledelseslagene er også en af grundene til, at Henriette Dræbye Rosenquist selv er blevet mere tilbøjelig til at efterlyse klarere mål for at fremme en mere afbalanceret kønsfordeling i ledelser og bestyrelser. Herunder i hjemlandet.

For faktum er, at kvindelige ledere kun udgør en lille andel i toplagene i den danske life science-branche, operativt og bestyrelsesmæssigt. En tendens, som ifølge Henriette Dræbye Rosenquist er beskæmmende.

"Ser man nærmere på eksempelvis bestyrelser i Danmark, synes jeg, at de er kendetegnet ved, at det er "Tordenskjolds soldater", som går igen. Hvordan kan man bryde den tendens, når vi i virksomhederne blandt andet ønsker diversitet og mangfoldighed af ledelseskompetencer som successkriterie?" spørger Henriette Dræbye Rosenquist, og kommer selv med et muligt svar:

"Jeg er helt klart blevet mere tilbøjelig til at tro på, at kvoter godt kan være et nødvendigt onde for at få startet den proces, således at diversitet indgår som et obligatorisk kriterie i sammensætningen af bestyrelser. Det kunne også rykke på det lovkrav, der er pålagt landest største virksomheder om at fremme ligestillingen i deres bestyrelser. Samtidig med, at det naturligvis er kandidaten med de bedste kompetencer, der skal tilbydes en plads i bestyrelsen."

Svære samtaler

Henriette Dræbye Rosenquist mener dog langt fra, at alt skylden for manglende opmuntring til kvindelige ledelsestalenter kan placeres hos virksomhederne. Kvinder, der ønsker at gøre lederkarriere, skal også blive bedre til at vedkende sig den ambition og gå efter den.

For der er vanskelige og udfordrende samtaler, som man skal tage med både sig selv og sin eventuelle partner, hvis man ønsker at rykke op i de øvre ledelseslag.

"Som kvinder får vi nok næret det mere bløde, familiemæssige aspekt af vores personlighed, mere end mænd generelt får, men hvis du skal varetage en toppost, så bliver du af og til også nødt til at tilsidesætte familien til fordel for jobbet. Så det er en snak om prioritering, man må tage med sig selv og sin ægtefælle," siger Henriette Dræbye Rosenquist, der kan komme i tanke om flere børnefødselsdage og skole-hjem-samtaler, som hun har misset på grund af forretningsrejser eller andre ledelsesopgaver.

Og hvis man også har ønske om at stifte familie, så handler det om at være ærlig i den diskussion med sin partner.

"Min mand og jeg har haft mange samtaler om prioritering af karriere og familieliv. For selvom vi er ligestillet i vores ægteskab, så opfattes det kulturelt set nemmere for en mand at rejse udenlands med karrieren og tage sin ægtefælle med. Det bliver der aldrig stillet spørgsmåltegn ved, men hvis det er omvendt, er det sværere," siger hun og tilføjer:

"Det kan være udfordrende at sige til sin mand, at man gerne vil gøre karriere, når kønsstereotypiske normer siger det anderledes. Det tror jeg også kan være en af årsagerne til, at nogle kvinder trækker sig fra den mulighed."

Barslen kan være gift for kvindelige ledere

De seneste år i et land med en langt mere konservativ kultur i forhold til kønsrollemønstrene har også sat tankerne i gang hos Henriette Dræbye Rosenquist.

For selvom Frankrig – og England og Tyskland, hvor hun også har boet – i høj grad har et mere traditionelt mønster i familien, så har Danmark andre udfordringer.

For mens Danmark har gunstige forhold for barsel, så kan det også være en hæmsko for en kvindelig leder, fordi det så ofte er kvinderne, der ender med at sidde med det meste af den meget lange barsel. Et aspekt, som Dansk Industri også tog op, mens Henriette Dræbye sad i bestyrelsen.

"De fleste danske kvinder er hjemme i starten af barslen på grund af fødsel og efterfølgende amning, men sidstnævnte er i høj grad et kulturelt aspekt. Amning er der ikke samme tradition for i Frankrig, og der er også mindre gunstige barselsvilkår," siger Henriette Dræbye Rosenquist og tilføjer:

"Så ja, det kan godt være, at det giver mening, at kvinderne tager selve barselsorloven, men omvendt havde min mand tre måneders forældreorlov med det ene af vores to børn. Det var tre måneder, som han, ifølge ham selv, aldrig ville have undværet."

Derfor ser hun det også som afgørende, at der bliver mere ligelige forhold mellem mænd og kvinder i de danske barselsvilkår, så det ikke bliver en forhindring, når det kommer til parrets respektive karrierer.

Kvinderne mangler i toppen af dansk life science

Dansk Pfizer-chef forfremmet til international toppost

Pfizer-boss i Frankrig: Macron vil trække danske life science-selskaber til landet

Relaterede

Seneste nyt

Ledige job

Se flere

Se flere

Latest news

Seneste nyt fra Watch Medier