MedWatch

Life science-industriens ansatte fik lønstigning på 4,1 pct. i 2019 – Pfizer fører lønkapløbet

Der er stor forskel på lønsedlerne i life science-branchen, viser fagforeningen Pharmadanmarks årlige lønstatistik. Særligt én medicinalvirksomhed skiller sig ud med mere lukrative lønninger end gennemsnittet.

Lars Møller, adm. direktør for Pfizer i Danmark og Island, udbetaler den højeste løn til sine medarbejdere sammenlignet med 23 andre virksomheder i en ny undersøgelse fra Pharmadanmark. Foto: Pfizer Danmark / PR

Der er gode penge at høste, hvis man på universitetet har læst f.eks. biomedicin, lægevidenskab eller molekylær medicin.

Akademikere inden for life science har generelt høje lønninger, men alligevel er der stor forskel i lønningsposernes størrelse hos de enkelte medico- og medicinalfirmaer.

Det viser fagforeningen Pharmadanmarks årlige lønstatistik for ansatte i både industri, stat, regioner, kommuner og på apoteker, som offentliggøres fredag.

Her kan man også læse, at lønfremgangen generelt i 2019 har været positiv for de i alt 2771 foreningsmedlemmer, der har deltaget i Pharmadanmarks kortlægning af lønningerne i branchen.

For de privatansatte medlemmer, der primært arbejder i industrien, bød 2019 således på en gennemsnitlig lønstigning på 4,1 pct., så de nu i snit tjener 63.401 kr. inklusive pension, men eksklusive bonus.

"Igen i år er der lavet rigtig gode lønstigninger – det springer virkelig i øjnene og er meget positivt," siger Rikke Løvig Simonsen, der er formand for Pharmadanmark, til MedWatch.

Ifølge hende afspejler de høje lønninger til foreningens privatansatte medlemmer, at arbejdsgiverne anerkender, at vækst og fremdrift i life science-industrien er afhængig af højtuddannede og specialiserede medarbejdere.

Ifølge Finansministeriets Økonomisk Redegørelse forventes medicinalindustrien at eksportere for cirka 125 mia. kr. i år mod omtrent 100 mia. kr. i 2018.

"Særlig de privatansattes lønvækst er positiv, da det jo for dem sidste år ikke så for godt ud," siger Rikke Løvig Simonsen om lønstigningen på i gennemsnit 2,6 pct. fra 2017 til 2018.

Igen i år er der lavet rigtig gode lønstigninger – det springer virkelig i øjnene og er meget positivt.

Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark – Akademikere i Life Science

Noget lavere - men stadig pæn - var lønstigningen for foreningens medlemmer ansat i staten. I 2019 oplevede de en løn, der var 4,0 pct. højere end sidste år.

Kollegerne i regionerne måtte nøjes med en lønvækst på 2,8 pct., mens apoteksfarmaceuterne kan notere sig en lønpose, der er 3,7 pct. større end i 2018, viser statistikken.

"Det sidste er jo skidt, for i regionerne og på apotekerne har vi f.eks. rigtig mange farmaceuter ansat, og der er ingen tvivl om, at jo større løngabet bliver, jo sværere bliver det for det offentlige og apotekerne at rekruttere. Det skal vi være meget opmærksomme på," siger Rikke Løvig Simonsen.

Pfizer topper lønningslisten

Pharmadanmarks medlemmer spænder over mange faggrupper, men de fleste af foreningens 8.650 medlemmer har uddannelser inden for farmaci.

Graver man et spadestik dybere i løn-tallene fra brancheforeningen skiller især ét firma sig ud med lønninger, der er væsentlig højere end gennemsnittet.

(Artiklen forsætter efter grafikken)

Som absolut topscorer på listen over de i kroner og ører bedst betalende virksomheder finder man således medicinalvirksomheden Pfizer, hvis danske afdeling med 150 medarbejdere ligger placeret i Ballerup ved København.

Her lyder medianlønnen før bonus for de 13 medlemmer af Pharmadanmark, der har deltaget i undersøgelsen på 91.157 kr. om måneden, hvilket er mere end dobbelt så meget som lønlistens bundskraber, biotekselskabet Fertin Pharma, der i gennemsnit udbetaler dets ansatte 45.000 kr. om måneden.

Hos Pfizer Danmark anerkender man, at løn er en konkurrenceparameter, når det kommer til at tiltrække den rette og velkvalificerede arbejdskraft.

"Der er jo ingen tvivl om, at løn selvfølgelig er en vigtig parameter, når man skal fastholde og i højeste grad også tiltrække ny arbejdskraft," siger Lars Møller, adm. direktør i Pfizer Danmark og Island, til MedWatch.

"At vi hører til i den bedste halvdel (af lønskalaen, red.), flugter derfor meget godt med, hvor vi ser os selv, og hvor vi synes, vi skal være," tilføjer han.

Flere faktorer spiller ind

Lars Møller betoner dog, at løn ikke er den eneste faktor, der skal få de kloge hoveder til at søge mød det danske Pfizer-domicil i Ballerup.

"Løn er naturligvis en vigtig konkurrenceparameter, men vi har også andet at byde på. Vores mål er faktisk, at nye medarbejdere skal vælge os på grund af vores kultur og muligheden for hos os at kunne udvikle sig fagligt og personligt," siger Lars Møller.

Løn er således en del af det, som skal motivere folk til at være i Pfizer, men ikke det hele.

"Muligheden for at kunne udleve sit egentlige potentiale blandt et team af andre dygtige, dedikerede kolleger, ser vi gerne, betyder lige så meget, hvis ikke mere end selve lønnen," siger Lars Møller.

Til at bakke op om den strategi, kan Pfizer-direktøren passende lytte til Henning Jørgensen, der er arbejdsmarkedsforsker ved Aarhus Universitet.

Ifølge ham er der en langsigtet tendens til, at løn kommer til at betyde mindre, end det har gjort før i forhold til andre elementer omkring det at tage job og blive samt involvere sig i life science virksomheder.

"Løn har en faldende betydning set relativt til andre ting, såsom barselsvilkår, ekstra fri- og feriedage, man kan blive imødekommet på afhængigt af, hvor i livet man som arbejdstager befinder sig," siger Henning Jørgensen til MedWatch.

"Det handler om den pakke, virksomheden lægger frem, samlet set er attraktiv eller ej. Løn er her en del af den, men ikke den, der prioriteres allerhøjest," uddyber han og nævner vilkår som arbejdsmiljø, gode kollegarelationer og god ledelse som elementer, der får stadig større betydning.

Anderledes er det dog ofte, hvis virksomhederne står i rekrutteringsproblemer. Så kan lønnen blive en parameter med hvilken, man kan hente arbejdskraft, betoner arbejdsmarkedsforskeren.

Ikke mindst i en tid som nu med høj og stigende beskæftigelse og relativ lav ledighed.

"Det gør loyaliteten overfor virksomhederne, man er ansat i, mindre. Hvis man ikke kan lide lugten i bageriet, så kan man i gode tider nemmere end ellers tage sit gode tøj og gå til konkurrenten med den bedre samlede lønpakke," siger Henning Jørgensen.

Internationale virksomheder betaler mere

Lige i hælene på Pfizer finder man en anden stor international medicinalvirksomhed, japanske Takeda, hvis danske afdelinger ligger i henholdsvis Hobro og Vallensbæk ved København.

I dag har Pharmadanmarks medlemmer i Takedas danske afdeling en medianløn på 85.700 kr., og også de internationale kæmper Novartis Healthcare og MSD’s danske afdelinger ligger i toppen af Pharmadanmarks lønstatistik.

Så hvad mon det skyldes?

"Internationale firmaer har jo hovedsædet i andre lande, og måske kun et mindre kontor i Danmark, hvorfor jobvariationen ikke er så stor. Det gør, at man måske så skal betale flere penge for at rekruttere," forklarer Rikke Løvig Simonsen fra Pharmadanmark.

Hun bakkes op af Lars Møller fra Pfizer, hvis globale hoveddomicil ligger i New York.

"De danske datterselskaber af internationale virksomheder har måske procentuelt brug for lidt flere løntunge medarbejdere end større virksomheder som Lundbeck, Leo Pharma eller Novo Nordisk, som jo har mange flere medarbejdere spredt på mange forskellige jobfunktioner," siger Lars Møller.

"De medarbejdere fra Pfizer i Danmark, der er organiseret i Pharmadanmark, og som har svaret på fagforeningens undersøgelse, er formodentlig nogle af vores mere erfarne og måske også derfor mere løntunge medarbejdere. Også af den grund bon’er vi måske ud i undersøgelsen," uddyber han.

Når det regner på præsten…

I november blev medicinalselskabet Roche kåret som Danmarks bedste mellemstore arbejdsplads i 2019, og Novo Nordisk blev måneden inden udråbt som Danmarks næstmest attraktive arbejdsplads blandt højtuddannede.

Både Roche og Novo Nordisk figurerer imidlertid langt nede på Pharmadanmarks lønliste - Roche på en 14. plads ud af 21 med en medianløn på 61.500 kr. og Novo Nordisk på en 16. plads med en gennemsnitlig lønpose på 60.224 kr.

Med til den historie hører også, at der for de privatansatte i Pharmadanmarks undersøgelse – udover løn – er en bred vifte af forskellige goder i spil på arbejdspladserne. Kun to procent svarer således, at de slet ikke har fryns i deres lønpakke.

"Der er ingen tvivl om, at lønningerne generelt afspejler, at vores medlemmer er nøglemedarbejdere i life science-virksomhederne, og at det også illustreres af de vilkår, de får tilbudt af arbejdsgiverne," forklarer Rikke Løvig Simonsen.

Der kan være særlige forhold, som så gør, om den ene eller anden virksomhed placerer sig i toppen eller bunden af statistikken.

Løn er en naturligvis en vigtig konkurrenceparameter, men vi har også andet at byde på.

Lars Møller, adm. direktør for Pfizer i Danmark og Island

"Men alle virksomheder må jo tilbyde vilkår, som gør det attraktivt at arbejde netop dér. Her handler det ikke kun om løn, men også om andre forhold, f.eks. fleksibilitet," siger Rikke Løvig Simonsen.

Udover goder og løn efter virksomhed afslører statistikken fra Pharmadanmark også, at lønnen topper hos de privatansatte medlemmer, som er 49 år gamle. De får i gennemsnit 83.956 kroner.

Desuden synes det klart, at lederansvar betaler sig. Privatansatte uden personaleansvar tjener gennemsnitligt 59.584 kroner, mens ledelsesansvar for en-to ansatte viser sig med en løn på 68.628 kroner.

Men ét er i år. Hvad med året, der lige er begyndt? Hvordan bliver lønudviklingen her?

"Når vi ser på udviklingen i life science-sektoren, og med de meldinger vi får fra Lægemiddelindustriforeningen om, at man fortsat forventer, at sektoren vil buldre derudad, så har jeg da klart en forventning om, at når det regner på præsten, så drypper det også på degnen," siger Rikke Løvig Simonsen.

"Jeg går derfor ud fra, at vi også i 2020 får en positiv udvikling for vores medlemmer. Alt andet ville undre mig meget," tilføjer hun.

Lønforskellen mellem mænd og kvinder i life science-industrien falder

Relaterede

Seneste nyt

Ledige job

Se flere

Se flere

Latest news

Seneste nyt fra Watch Medier