Færre læger vil blive sendt på efteruddannelse i form af lægefaglige kongresser, når regionerne overtager ansvaret for at dække udgifterne.

Det forudser flere regionsbosser, skriver Dagens Pharma.

»Alt i alt så må det indebære, at læger ikke skal så meget på kongres. Når vi ikke har så mange penge, og kongresser koster det, de nu engang koster, så skal vi finde på alternativer,« siger Ole Thomsen, koncerndirektør i Region Midtjylland, til Dagens Pharma.

Midtjyske sygehuse har endnu ikke besluttet sig for en model for, hvordan og på hvilke vilkår, læger kan blive sendt til udenlandske kongresser.

Det har de heller ikke i Region Sjælland, men ifølge Dagens Pharma arbejder regionen ud fra det forslag, at hospitalsafdelingerne lægger ud og får pengene refunderet senere, men også her åbner vicedirektør Knut Borch-Johnsen, Holbæk Sygehus og formand for lægemiddelkomiteen i Region Sjælland, op for, at færre kan blive deltage i faglige kongresser.

Region Hovedstaden aktuelt undersøger omfanget af industribetalte kongresrejser, førend den vil tage stilling til en fremtidig model for efteruddannelse. Region Syddanmark forventer at vedtage et sæt retningslinjer i efteråret, mens overlæger i Region Nordjylland igennem flere år har haft 22.000 kr til disposition til efteruddannelse, der fremover også skal dække deltagelse i kongresser.

Medicinalindustrien bruger 80 mio kr om året på lægers kongresrejser  

Medicinrådet om habilitetsregler: ”Vi har ikke været klare nok”

Regioner vil betale lægers kongresrejser