Iværksætter- og aktiekultur

 • Aktiesparekonto
 • Lavere skat på aktieindkomst
 • Investorfradrag (fradrag for indskud i små og mellemstore virksomheder)
 • Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier
 • Øget aftalefrihed og klarhed om reglerne i medarbejderaktieprogrammer
 • Bedre skattevilkår for opsparing i investeringsforeninger
 • Tiltrækning af udenlandsk kapital til danske investeringsforeninger
 • Lempede regler for placering af privatadministrerede pensionsordninger
 • Øget gennemsigtighed i pensionsselskabernes aktieinvesteringer

Digitalisering og nye forretningsmodeller

 • Strategi for Danmarks digitale vækst
 • Strategi for deleøkonomi
 • Cirkulær økonomi

Lavere omkostninger for borgere og virksomheder

 • Lavere takster for Storebæltsbroen
 • Afskaffelse af nøddeafgiften
 • Sanering af afgifter
 • Udformning af konkret model for ACE
 • Sænkelse af kapitalkrav for aktieselskaber

Globalisering

 • Højere skattefradrag for forskning og udvikling (FoU)
 • Udvidelse af forskerskatteordning fra 5 til 7 år
 • Vækstplan for Life Science
 • Udvidelse af DIS-ordningen til søfolk på offshore specialskibe
 • Afskaffelse af registreringsafgifgt på handelsskibe

Kilde: Udspillet 'Sammen om fremtidens virksomheder'