14 ansøgninger er foreløbig tikket ind hos Danske Regioners prioriteringsorgan, Medicinrådet.

Heraf er tre endelige, mens 14 ansøgninger er foreløbige, skriver Dagens Pharma.

De endelige ansøgninger kommer fra BMS, Pfizer og Biogen, der har søgt om godkendelse for henholdsvis Opdivo til andenlinjebehandling af blærekræft, Xeljanz til 5q spinal muskelatrofi og Spinraza til reumatoid artrit.

Lægemiddelproducenter kan sende en foreløbig ansøgning, straks et middel er indstillet til godkendelse af det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA. Hvis EU-Kommissionen følger indstillingen, kan producenten sende sin endelige ansøgning til Medicinrådet, der derefter vil vurdere den kliniske merværdi ved brug af midlet.

De 17 foreløbige og endelige ansøgninger fordeler sig med 12 ansøgninger inden for onkologi og hæmatologi, og de øvrige fordelt på lægemidler inden for neurologi, dermatologi, reumatologi og infektionsmedicin, skriver Dagens Pharma.