1. juli 2017 fusionerede Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (tidligere Socialforskningsinstituttet, SFI) og Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA), og nu er der også sat navn på, hvem der skal lede det nye instituttet, der har fået navnet VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Valget er faldet på 43-årige Mickael Bech, der siden 2015 har stået i spidsen for KORA.

"Jeg er glad for, at Mickael Bech, med sin erfaring som tidligere direktør for KORA, vil fortsætte samarbejdet som direktør for VIVE. Han har sammen med bestyrelsen en vigtig opgave med at fuldende fusionen, så der drages størst mulig nytte af den faglige viden fra både KORA og SFI," siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) i en pressemeddelelse.

De ca 200 medarbejdere i VIVE forske og skal analyser inden for de centrale velfærdsområder, f.eks. social- og sundhedsområdet, beskæftigelse, uddannelse, børn og unge, ældreområdet samt økonomi og ledelse.v