Allerede for tre år siden gav tilsyn udtryk for en problematisk struktur omkring optioner i innovationsmiljøet Pre-Seed Innovation og venturefonden Seed Capital.

Det skriver Berlingske Business.

Avisen har fået aktindsigt i en tilsynsrapport, som Deloitte udarbejdede på vegne af Styrelsen for Forskning og Innovation (FI), som i dag er kendt som Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Af den fremgår det, at Pre-Seed på vegne af FI ikke kunne udnytte købsoptioner i investeringsaftalerne på grund af begrænsninger i den tilførte kapital.

"Da FI (styrelsen) som følge af begrænsningen i, hvor meget kapital der kan tilføres, ikke har mulighed for at udnytte optionen, bør det overvejes, om der skal ske kompensation til FI for Seed Capital Denmark IIs eventuelle udnyttelse af optionen," står der i rapporten ifølge Berlingske Business.

Seed Capitals brug af optioner ophørte først i begyndelsen af 2017 - tre år efter den kritiske tilsynsrapport. Venstres uddannelses- og forskningsordfører, Jakob Engel-Schmidt, ønsker nu en undersøgelse af, hvor mange penge Seed Capital har tjent på investeringer, hvor statskassen i form af Pre-Seed har afdækket risikoen.

Denne artikel er leveret af MedWaqtch' søstersite, ITWatch.

Vækstfonden bad Seed Capital droppe omstridt ordning

Seed-option skræmmer investorer væk

Iværksættere revser Seed Capital for investeringsfinte

Fondschef for Seed Capital indtog dobbeltrolle