Praktiserende læger vil fortsat skulle orientere sig hos IRF for at blive opdaterede om den mest fordelagtige lægemiddelbehandling.

Dét selvom IRF nu skifter navn og flytter fra sin egen, selvtændige hjemmeside til Sundhedsstyrelsens side, sst.dk. Fremover vil IRF nemlig ikke være en forkortelse for Institut for Rationel Farmakoterapi men Indsatser for Rationel Farmakoterapi, oplyser Sundhedsstyrelsen.

”Det nye navn afspejler kernen i vores arbejde, som er at fremme rationel anvendelse af lægemidler. Vi skifter navn, men vi holder fast i vores faste aktiviteter rettet mod læger i almen praksis," siger Marlene Øhrberg Krag, sektionsleder og overlæge i IRF, til styrelsens hjemmeside.

IRF vil fortsat udgive månedsblade, anmelde nye lægemidler og afholde til faglige møder omkring rationel anvendelse af lægemidler, der af IRF er defineret som "den lægemiddelbehandling, der giver størst virkning med de mindst alvorlige og det færreste antal bivirkninger til lavest mulige behandlingspris."

IRF er fortsat en del af Enhed for evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen.