En ny medicinorganisation kan være på trapperne i Danmark. I hvert fald hvis det står til Danske Regioner, som er klar til at fremlægge en ny prioriteringsmodel, der skal erstatte KRIS og RADS. Det skriver Dagens Pharma.

Ifølge et notat fra Danske Regioner ønsker man et Medicinråd, der minder om den tyske prioriteringsmodel, hvor det  også skal være muligt at inddrage prisen i vurderingen af, hvilke lægemidler som skal tages i brug.

"Men til forskel fra KRIS og RADS vil den nye organisation give mulighed for at inddrage lægemiddelomkostninger i den endelige beslutning om, hvorvidt nye lægemidler skal anbefales," lyder oplægget i det notat, der er sendt til Danske Regioners bestyrelsesmedlemmer.

Ifølge Dagens Pharma skal bestyrelsesmedlemmerne torsdag den 4. februar tage stilling til den nye model, og det forventes, at regionerne vil fremlægge modellen på et pressemøde fredag.