Danske Regioner drøfter på sit bestyrelsesmøde fredag 5. februar, hvordan hospitaler og andre dele af sundhedssystemet klarer de stadig stigende udgifter til ny medicin. Men bestyrelsen vil ikke oprette et nyt institut, som skal prioritere medicin efter pris.

Det oplyser Danske Regioners bestyrelsesformand, Bent Hansen, (S).

»Vi skal ikke diskutere et prioriteringsinstitut. Vi har en proces i gang på baggrund af en generalforsamlingsbeslutning sidste år om, hvordan vi kan få mere ud af sundhedskronerne«, siger Bent Hansen og fortsætter: »Men vi diskuterer ikke et prioriteringsinstitut. Vi diskuterer, hvordan vi kan gøre det bedre i forhold til de institutioner, vi selv har lavet, KRIS og RADS«, (regionernes to medicinråd).

Bent Hansen udtalelse kommer som reaktion på, at redaktør Kristian Lund i Onkologisk Tidsskrift oplyser, at »Bent Hansen, Jens Stenbæk og den øvrige bestyrelse (skal) drøfte muligheden af at indføre et prioriteringsinstitution...« og videre: »Tanken er at bygge institutionen op om den eksisterende organisation, nemlig KRIS suppleret af RADS, men på en sådan måde, at den skal godkendelægemidler ved at inddrage deres økonomi, og ikke bare, som i dag, med udgangspunkt i lægemidlernes effekt«, skriver tidsskriftet.

Danske Regioner skal i stedet vurdere, hvordan de kan klare stigende priser på nye lægemidler, forklarer Bent Hansen.

»Vi går videre ad den vej for at se på, hvordan vi kan gøre det endnu bedre med det prispres, så vi har sikkerhed for, at vi bruger dem rigtigt, når vi bruger nogle penge på noget«, siger Bent Hansen.

  Læger og regioner er enige om at sætte pris på den bedste behandling

  Politikere: Nej til prioriteringsinstitut efter norsk model

  Fagfolk og patientrepræsentanter anbefaler nyt råd til at styre medicinudgifter