At der er mangel på kvalificeret arbejdskraft er efterhånden en velkendt sang fra den danske medico- og medicinalbranche. Men hvor fokus som regel er rettet mod ingeniører og andre, der sidder med fingrene ned i materien, så er der i den brede offentlighed mindre opmærksomhed på de regulatoriske medarbejdere, og det ser ud til at være en fejl. For i en ny analyse fra brancheorganisationen medicoindustrien lyder det, at 35 pct. af virksomhederne mener, at regulatoriske medarbejdere er dem, der er sværest at rekruttere.

Det skriver PharmaDanmark i sit nyhedsbrev, Fredag Formiddag.

”Den regulatoriske medarbejder er en nøgleposition i medicobranchen. Udviklingen har længe gået mod mere regulering, noget der for alvor tager fart med den nye EU-forordning. Mange velforberedte medicovirksomheder ruster derfor op på regulatoriske kompetencer i disse år. Der er simpelthen en konkurrencefordel i at have fuldstændig styr på det regulatoriske. Det gør godkendelses- og produktionsprocesserne mere strømlinede,” forklarer Peter Huntley, direktør i Medicoindustrien.

Undersøgelsen er lavet blandt 34 venturefinansiere medico-opstartsselskaber, og udover at man mangler regulatorisk arbejdskraft, er det især ingeniører til forskning- og udvikling, som man også har brug for.

For mange af virksomhederne må man kigge mod udlandet, hvis man skal have fat i de rette regulatoriske medarbejdere, eller investere i at efteruddanne egne folk, fordi det simpelthen er for svært at rekruttere og fastholde danske medarbejdere på området. Manglen på kvalificerede medarbejdere har også betydet, at man sidste år lavede uddannelsen Medtech RA Officer, som netop skal prøve at lukke hullet for de rette medarbejdere.

  "Virksomhederne har også selv ansvar for fremtidens arbejdskraft"

  Dansk konsulenthus vil hjælpe med industriens mangel på akademikere

  Branchen skriger på arbejdskraft