Det var overraskende, at William Demant-aktien ikke steg mere, end tilfældet var, på selskabets regnskabsdag, for årsregnskabet indeholdt indtil flere positive elementer.

Det skriver Økonomisk Ugebrev Formue.

"I første omgang blev der blandt analytikerne lagt vægt på, at WDH lancerede et nyt produkt tidligere end forventet, men det er også bemærkelsesværdigt, at WDH øgede den organiske vækst til 8 pct. i andet halvår af 2015," skriver ugebrevet, der anfører, at en af årsagerne til at de positive forhold ikke løftede kursen mere er at investorerne havde ventet dem, og dermed allerede delvist indregnet dem i aktiekursen.

En anden årsag er ifølge ugebrevet ganske givet, at WDH har nået en position i markedet, hvor fortsat vækst ikke længere er en selvfølge.

En tredje medvirkende årsag, påpeger ugebrevet, er, at WDH befinder sig på et vanskeligt marked med et stort prispres.

"Det påvirker også forventningerne til markedet i 2016, hvor man kun venter en beskeden vækst, når både udviklingen i antal solgte enheder og udviklingen i salgspriser tages i betragtning," forklarer ugebrevet.

Det er set i det lys positivt, at WDH venter en vækst i det primære driftsresultat i 2016 til intervallet 2,0-2,3 mia. kr. (2015: 1.878 mio. kr.), og samtidig fortsætter man et treårigt aktietilbagekøbsprogram på 2,5-3,0 mia. kr. i perioden 2014-2016.

Tilkøb af virksomheder har gennem flere år været med til at udvikle WDH til ikke kun at være producent af høreapparater, hvilket ugebrevet også finder positivt.

Ugebrevet konkluderer, at WDH-aktien kan slå markedet i 2016 og ser et potentiale på 7-12 pct., da kursmålet sættes til 650-680 kr.

Det skal sammenholdes med en slutkurs fredag på 605 kr.

William Demant misser egne mål for krigsveteraner

Finanshuse giver Demant et nøk op efter regnskab

William Demant kan være interesseret i hollandsk kæde