Den svækkede dollarkurs gør livet mere besværligt for de danske selskaber, som eksporterer deres produkter til USA. Det mærker Scandinavian Micro Biodevices (SMB), som producerer måleudstyr til medicinalindustrien, i særlig grad. SMB eksporterer 50 pct. af omsætningen i USA. Derfor har de set sig nødsaget til at lave en option med banken, som sikrer en minimumskurs for virksomheden. Det skriver Børsen.

"Det er møgubehageligt, fordi det kan fjerne vores overskud, og i forhold til udviklingen i kursen på dollar kan vi jo ikke gøre noget overhovedet. Det er vi simpelthen ikke store nok til," siger Henrik Moltke, der er finansdirektør i SMB.

Ifølge cheføkonom i Dansk Erhverv, Steen Bocian er det en særdeles god idé, at lave en aftale om kurssikring for de danske selskaber. Han forventer en yderligere svækkelse af dollarkursen og dermed konkurrenceevnen for danske selskaber, da de danske varer og tjenester bliver dyrere end dem i resten af verden.

Steen Bocian advarer derudover også om, at det kan få rigtig dårlig indvirkning på den danske økonomi og beskæftigelse. Særligt hvis dollarkursen fortsætter nedad. 

Siden november er den effektive kronekurs steget 3 pct. overfor dollaren.