I al hemmelighed har Coloplast ført forskere på Herlev Hospital bag lyset og holdt det skjult, at virksomheden har søgt om at få patent på en fælles opfindelse, selv om rettighederne til den nyopfundne behandlingsmetode som udgangspunkt tilkom det offentlige. Coloplast har også krænket forskernes ophavsrettigheder og vildledt både Herlev Hospital og Højteknologifonden, der støttede det fælles forskningsprojekt med 20 mio. kr.

De alvorlige anklager fremføres i dagens udgave af Weekendavisen af professor Gunnar Lose og overlæge Søren Gräs, der har stået i spidsen for det nu opgivne projekt på gynækologisk afdeling på Herlev Hospital.

Projektet, der startede op i 2008, gik kort fortalt ud på, at forsøge at behandle kvinder med nedsunken livmoder og ufrivillig vandladning med stamceller, der skulle kunne udvikle sig til naturligt støttevæv i kroppen.

Opsagde aftale

Ideen til behandlingen var udviklet i fællesskab mellem Coloplast, Herlev Hospital og Højteknologifonden, og i den slags samarbejder tilhører en patentansøgning den offentlige part. Men forskerne siger, at Coloplast i hemmelighed indleverede en patentansøgning på behandlingskonceptet i juli 2009, med en opfølgning året efter, hvilket forskerne tilfældigt opdagede i august 2013.

Samarbejdsprojektet mellem parterne ophørte i 2012, og dengang sagde Coloplast intet om patentansøgningerne.

I stedet indgik parterne et nyt samarbejde om at videreudvikle behandlingsmetoden, men her opstod der uenigheder om strategien, og konflikten mellem parterne blev skærpet, da Herlev-forskerne opdagede Coloplasts patentansøgninger. Derefter opsagde Coloplast samarbejdsaftalen i januar 2014.

Klage over Coloplast

Weekendavisen har gennemgået forløbet, men har ikke været i stand til at få en kommentar fra Coloplast ud over, at virksomheden i skriftlig kommentar siger, at de har valgt at afslutte projektet, fordi det ikke gav de ønskede resultater.

Alligevel tilbød Coloplast ifølge forskerne under forhandlinger med hospitalets direktion at betale 1,5 mio. kr. på betingelse af, at sagen blev holdt hemmelig. Dette krav ville hospitalet ikke gå ind på.

Overlæge Søren Gräs er nu ved at klage til Innovationsfonden, som har taget over efter den tidligere Højteknologifonden, over Coloplast og kalder deres opførsel ”misbrug af offentlige midler”.

Analytiker: Coloplast på vej tilbage på sporet

Coloplast-topchef: Vi har leveret et comeback

Coloplast nedjusterer