Et nyt samarbejde mellem lægemiddelvirksomheden Amgen og forsikringsselskabet Humana skal finde nye måder at modarbejde de stadigt stigende udgifter til sundhedsydelser.

Det oplyser parterne i en pressemeddelelse.

Samarbejdet vil tage udgangspunkt i hjerte-kar-sygdom, osteoporosis, neurologiske og inflammatoriske lidelser samt kræftsygdomme, og skal blandt andet afsøge mulighederne for at forudsige, hvilke patienter der sandsynligvis vil udvikle en form for komplikation til deres sygdom, sådan at der tidligere kan sættes ind med forebyggelse.

Det skal blandt andet ske ved at måle på patienter med såkaldt wearable-teknologi - såsom ure, der måler puls og aktivtet - samt digitale systemer til at administrere medicin.

Humana har tidligere vist, at en mere værdibaseret tilgang til sundhedsydelser var i stand til at sænke udgifterne til patientbehandling med 20 pct. sammenlignet med en mere traditionel tilgang, hvor sundhedsudbydere modtog samme betaling uanset effekt.

Humana har 13 mio. medlemmer.