FDAs nyudnævnte direktør, Scott Gottlieb, har en klar mission: Landets udgifter til medicin skal ned, og det skal blandt andet ske ved at lette adgangen til generisk medicin – altså lægemidler med samme virkning og samme aktive indholdsstoffer som de originale lægemidler.

Dén mission er han godt på vej til at lykkes med, viser tal fra de amerikanske lægemiddelmyndigheders seneste generikarapport.

Af den fremgår det, at FDA - her godt otte måneder inde i 2017 - har godkendt 633 generiske lægemidler, mens tallet for hele 2016 lød på 651.

Fortsætter tendensen, vil rekorden fra sidste år med stor sandsynlighed blive brudt, når vi nærmere os afslutningen af 2017.

Rapporten følger en ophedet debat om landets udgifter til medicin, som præsident Trump og hans partner in crime, FDA-direktør Scott Gottlieb, har som erklæret mission af få bragt ned.

Til formålet har man blandt andet øget antallet af ansatte i det såkaldte OGD-udvalg (the Office of Generic Drugs), ligesom gennemgangen af registreringsansøgninger er blevet hurtigere som konsekvens af et øget fokus på arbejdet i det såkaldte Generic Drug User Fee Amendmed-udvalg (GDUFA).

Og det stopper ikke her. Samtidigt med offentliggørelsen af generika-rapporten, kunne Scott Gottlieb fortælle, at han netop har nedsat en arbejdsgruppe bestående af en række FDA-ansatte, der skal komme med yderligere forlag til, hvordan man kan øge den generiske konkurrence.

Gruppen får mandat til at udarbejde lovforslag og har blandet andet fået til opdrag at styrke håndhævelsen af den såkaldte Hatch-Waxman lov, hvis formål netop er at sikre robust generisk konkurrence på patentudløbet medicin.

I 2016 var 88 pct. af alle receptudskrivelser i USA knyttet til generiske lægemidler. Brugen af generika har i perioden 2005 til 2014 reduceret det amerikanske sundhedssystems udgifter til medicin med 1,68 mia.

  Amerikanske lovgivere forsøger på ny at sænke medicinpriserne

  FDA godkender første kopier af Lillys ADHD-middel  

  FDA overvejer at skubbe på kopikonkurrence

  FDA vil slå ned på selskaber, der "spiller" med systemet  

  Ny FDA-chef fastholder ambition om at påvirke medicinpriser