Zealand Pharmas succesrige fase 2-data med lægemiddelkandidaten glepaglutid til behandling af korttarmssyndrom kan potentielt få børshuset Jefferies til at lægge en tyver til sit kursmål for biotekaktien.

Det skriver Jefferies-analytiker Peter Welford i et notat, hvori han fastholder anbefalingen "køb" og et kursmål på 190 kr. per aktie.

Endnu har Jefferies ikke medregnet glepaglutid i sin værdiansættelse af Zealand, da børshuset afventer detaljerede fase 2-data for at få bekræftet, at midlet adskiller sig fra Shires markedsførte middel mod lidelsen ved navn Gattex.

"Vi har tidligere skitseret, at positive fase 2-data kan tilføje 20 kr. per aktie til vores fair værdiberegning på 190 kr. per aktie under forudsætning af en lancering i 2021 og et topsalg på 300 mio. dollar på verdensplan," skriver Jefferies i notatet.

Banken peger på, at Zealand selv vil kunne markedsføre glepaglutid mod korttarmssyndrom, der er en lidelse, hvor patientens tarm ikke kan optage næringsstoffer og energi i tilstrækkelige mængder, eksempelvis fordi store del af tyndtarmen er fjernet efter operation eller som følge af, at tarmen virker utilstrækkeligt efter strålebehandling.

Ifølge Jefferies adskiller glepaglutid sig umiddelbart fra Gattex på flere punkter. Blandt andet er halveringstiden på glepaglutid længere. Gattex skal desuden blandes, før det injiceres, og endelig hæfter Jefferies sig ved, at Gattex ikke er blevet undersøgt i patienter med korttarmssyndrom, som ikke modtager parenteral ernæring - det vil sige tilføres næringsstoffer direkte via blodet.

Aktien i Zealand Pharma stiger mandag 2,1 pct. til 124,50 kr. efter annonceringen af det succesrige fase 2-studie med glepaglutid.

Zealand vil nu fortsætte drøftelserne med lægemiddelmyndighederne i Europa og USA med henblik på at indlede fase 3-studier med glepaglutid næste år.

  Zealand viser gode fase 2-data for middel mod korttarmssyndrom  

  Zealand kan gå hele vejen med nyt lægemiddel  

  Milliardhandel validerer Zealand-projekt  

  Ørnskov får opkøbsønske opfyldt  

  Shire køber rettigheder til tarm-middel