Der sættes stor lid til de såkaldte PARP-hæmmere i fremtidig kræftbehandling, men det amerikanske selskab AbbVie kommer ikke med på den vogn foreløbig.

Selskabets PARP-hæmmer, veliparib, har nemlig ikke nået de primære effektmål i to senfaseforsøg, skriver blandt andre Reuters.

PARP-hæmmere, er immunterapier, som hæmmer enzymet PARP – eller poly ADP ribose polymerase – kan bremse væksten af kræfttumorer og give patienter længere tid at leve i ved at forhindre, at kræftcellerne kan reparere sig selv, efter de er blevet beskadiget af kemoterapi.

AbbVie har da også netop testet veliparib i kombination med traditionel kemoterapi i patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) og i et andet forsøg med patienter med triple-negativ brystkræft, hvor kræftcellerne hverken er følsomme over for antihormon eller anti-HER2-behandling.

I forsøget med ikke-småcellet lungekræft lykkedes det ikke at øge overlevelsesraten hos de patienter, der fik veliparib kombineret med kemo i forhold til dem, der kun fik kemoterapi. Og i brystkræftforsøget opnåede man ikke god nok respons hos brugerne af veliparib.

AbbVie offentliggør først flere detaljer om forsøgene ved en senere kræftkonference.

Indtil nu er det kun AstraZeneca og Tesaro, der har fået PARP-hæmmere på markedet. Der er tale om AstraZenecas olaparib mod æggestokkræft og niraparib fra tesaro også mod æggestokkræft og brystkræft.

Derudover arbejder Clovis Oncology og Pfizer for at få deres PARP-hæmmere, rucaparib mod æggestikkræft og prostatakræftog talazoparib mod brystkræft ud på markedet.

  FDA godkender nyt middel mod æggestokkræft

  AZ’ kræfthåb viser gode resultater mod æggestokkræft

  Konkurrencen skærper til i lovende ny kræftklasse