Sanofi og Verilys nylige joint-venture er hurtigt på vej til at blive en konkret realisering af store ambitioner. Der meldes således allerede om snarlige produktlanceringer, der skal sikre selskaberne en bid af et hastigt voksende marked.

Over for FiercePharma oplyser Stefan Oelrich, der er øverste chef for Sanofis diabetesdivision, at de første produkter forventes at ramme markedet i 2018.

Selskaberne lancerede firmaet Onduo i september, hvor man meddelte, at dets fokus vil være på diabetesområdet med en mission om at "hjælpe mennesker med diabetes med at leve et sundt liv ved at udvikle omfattende løsninger, der kombinerer enheder, software, medicin og professionel pleje for at muliggøre enkel og intelligent sygdomsbehandling".

Sanofi investerede 248 mio. dollars kontant i foretagendet, mens Verily ville investere i et tilsvarende niveau, uden dog at oplyse hvordan.

Man håber igennem samarbejdet at komme til at blive en væsentlig aktør på det fremvoksende marked for Internet of Medical Things (IoMT), som kredser om anordninger såsom intelligente inhalatorer, wearables der måler vitale sundhedsdata, netforbundne pilleglas og for Sanofi og Verilys vedkommende et potentiale for miniatureelektronik, der indsamler patientdata og information.

FiercePharma skriver, at størrelsen af det globale IoMT-marked, som omfatter enheder, software og service, forventes at vokse fra 32,4 mia. dollars i 2015 til 163,2 mia. dollars i 2020.

Sanofi og Verily er bestemt ikke de eneste aktører på dette marked. Danske Novo Nordisk indgik i slutningen af sidste år et samarbejde med IBM, hvor man sammen vil skabe diabetesløsninger bygget på IBM's Watson Health Cloud, mens Pfizer har indgået et lignende samarbejde på Parkinsons-området med IBM, ligesom Novartis har indgået et samarbejde med Qualcomm.

Pfizer og IBM indgår Parkinsons-samarbejde   IBM-alliance skal styrke Novo i dyst med magtfulde storkunder

  Pfizer og IBM indgår Parkinsons-samarbejde

  Sanofi-direktør: Alphabet-samarbejde skal give smartere løsninger

  Sanofi satser på diabetes sammen med Google

  Google investerer massivt i medicinal og medico