Bayer opruster på innovationsfronten ved at åbne et nyt innovationscenter i Boston. Ifølge BioSpace.com forventer man at åbne Boston-centeret i oktober.

Meningen med det nye innovationscenter er at udvikle relationer til flere life science-selskaber. Man har fra Bayers side ikke udspecificeret, hvor fokus rent terapeutisk vil ligge i det nye center, men der peges på, at det vil komme til at lægge sig op ad allerede eksisterende samarbejder med andre amerikanske selskaber, som eksempelvis American Association for Cancer Research og CRISPR Therapeutics.

I forhold til CRISPR-aftalen er de to selskaber gået sammen i et joint venture for at udvikle og markedsføre nye behandlingsformer til at kurere blodsygdomme, blindhed og medfødt hjertesygdom. Bayer har også indgået en aftale med Dimension Therapeutics om genterapier mod hæmofili A.

Bayer har allerede flere lignende innovationscentre blandt andet i San Francisco, Berlin, Beijing, Osaka og Singapore.