Pfizers lungekræftmiddel Xalkori (crizotinib) har fået godkendt en ny indikation af de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA. Det skriver Reuters.

Xalkori er allerede godkendt til behandling af visse patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), men kan med den nye godkendelse også bruges til behandling af undergruppen af NSCLC-patienter, hvis lungekræft skyldes genet ROS1. Denne form for genmutation står for cirka 1 pct. af patienter med NSCLC.

Pfizer fik første gang sit lungekræftmiddel godkendt til det amerikanske marked i 2011 til behandling af NSCLC-patienter med en såkaldt ALK (anaplastic lymphoma kinase) genmutation. Tilbage i april sidste år fik Pfizer myndighedernes såkaldte breakthrough-status, på Xalkoris nye indikation, der er målrettet ROS-1-genet.

  Lungekræftmiddel fra Pfizer får breakthrough-status