Selvom de franske myndigheder har nedsat en komité af eksperter til at undersøge et fejlslagent klinisk forsøg i Frankrig, er det ikke mange konkrete svar, der tilvejebringes på, hvad der egentlig gik galt.

Det skriver FierceBiotech.

Men der er blevet lavet så mange fejl undervejs i studiet, at eksperterne nu advokerer for nye regler på området.

Der er tale om det forsøg, som gik helt galt i januar, hvor det endte med, at seks personer blev indlagt i kritisk tilstand og en person endte med at dø efter, han var blevet erklæret hjernedød.

Forsøget blev udført for det portugisiske medicinalfirma Bial af virksomheden Biotrial, der ligger i Rennes, og var et fase 1-forsøg, hvor man afprøvede en såkaldt FAAH-enzymhæmmer, der hjælper til at regulere kroppens cannabinoid-receptorer. Midlet, der blev kaldt BIA 10-2474, skulle bruges mod smerter.

Ifølge den franske komité har flere medicinalselskaber som for eksempel Pfizer og Janssen droppet tidligere lignende inhibitorer, fordi de ikke virkede.

Afledte mekanismer

Bial havde registreret stoffet som en reversibel inhibitor, men i virkeligheden er den irreversibel. Samtidig betyder blokeringen af FAAH-enzymet, at man får et forhøjet niveau af det, der hedder anandaminer i kroppen, som kan fremme udviklingen af andre stoffer, der kan være skadelige for hjernen.

I eksperternes rapport står der angiveligt, at BIA 10-2474 er langt mindre specifik i forhold til FAAH, hvilket betyder, at det er troligt, at det så binder til andre enzymer i hjernen.

Som MedWatch tidligere har skrevet, var der også problemer med de toksikologiske studier, inden det kliniske studie blev sat i gang. Midlet blev både afprøvet på rotter, mus, hunde og aber, og flere primater blev aflivet under studiet. Dog kun efter at have fået høje doser af midlet. Man så også hjerneskader hos gnaverne, men kun efter, at de havde fået 100 gange så høje doser, som det var planlagt for mennesker.

  Hunde døde inden fransk forsøgsperson mistede livet

Intet af dette burde dog have afholdt forskerne fra at teste midlet i mennesker. Det, der bekymrer komitéen, er, at midlet ikke viste effekt som smertestillende middel, så det var slet ikke berettiget at gå i gang med studiet i mennesker.

Nye regler

Komitéen sætter også spørgsmålstegn ved de forsøgspersoner, der blev udvalgt, blandt andet havde en af dem en hovedskade. Desuden blev doserne i forsøget eskaleret for hurtigt og komitéen peger også på, som det tidligere har været fremme, at man fortsatte med at give doser til forsøgspersoner, efter den første patient blev indlagt.

Alt i alt er der begået så mange fejl, at komitéen påpeger behovet for nye regler for design af kliniske forsøg, regler som de også mener bør bruges uden for Frankrigs grænser.

Først og fremmest vil de have strengere regler for prækliniske farmakologiske studier, som skal kunne påvise, at en lægemiddelkandidat overhovedet har potentiale. Desuden skal frivillige forsøgspersoner til CNS-studier screenes bedre. Maksimumdoser skal også evalueres bedre, og der bør laves nye best practice-regler for eskalering af doser.

Kritik af langsommelighed ved fatalt fransk forsøg

Fransk tragedie rammer Johnson & Johnson