Profylaktisk brug af Pfizers lægemiddel BeneFIX kan reducere antallet af blødninger hos hæmofil B-patienter. Det er konklusionen i et fase 3-studie, som det amerikanske selskab har fået publiceret i det videnskabelige tidsskrift Haemophilia.

Studiet har sammenlignet en profylakse af koagulationsfaktoren af BeneFIX en gang om ugen med on-demand-behandling hos patienter med moderat til svær hæmofili B. Resultaterne af undersøgelserne viste, at Pfizer nåede deres primære mål, da bløderpatienterne, der tager BeneFIX en gang om ugen, viste en statistisk og signifikant reduktion i antallet af årlige blødninger i forhold til on-demand-behandling med BeneFIX.

Medianværdien for den forebyggende behandling lå på 2,0, mens den lå på 33,6 med on-demand-behandling.

  Pfizer angriber Novo-område med nyt sats

  Pfizer fremviser positive resultater