Sundhed- og velfærd er højt prioriteret i den femårsplan, Folkekongressen i denne uge er samlet i Beijing for at diskutere, og det er godt nyt for den danske medicineksport, skriver dagbladet Børsen i dag.

Trods svagere økonomisk vækst i Kina oplever den danske lægemiddelsektor fortsat fremgang. Sidste år voksede det kinesiske marked for lægemidler med knap 8 pct., og her har de danske virksomheder generelt godt fat.

”Folkesundheden er kommet højt op på regeringens dagsorden i takt med en eksplosiv vækst i livsstilssygdomme, en hastigt aldrende befolkning og en stigende sundhedsbevidsthed i samfundet. Derfor bliver kapacitetsopbygningen i den kinesiske sundhedssektor enormt spændende at følge de kommende år,” siger Victor Malecki, teamchef for sundhedssektoren på den danske ambassade i Kina.

I 2015 ventes den samlede vækst for de danske medicinalselskaber at lande på mellem 15 og 17 pct. Dermed kommer sektoren til at stå for omkring 20 pct. af den samlede vareeksport til Kina.

  Novo-kronprins blæser til angreb på ærkerival

  Kina vil accelerere egen lægemiddelindustri

  Kina slår ned på den lokale medicinalindustri