Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien, ENLI, har fået udvidet dets beføjelser, sådan at nævnet fremover kan sanktionere virksomheder, der ikke lever op til de retningslinjer for kliniske lægemiddelforsøg og non-interventionsforsøg, som Lægemiddelindustriforeningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) og Lægeforeningen sammen har formuleret. Det skriver Dagens Pharma.

Det nye regelsæt betyder blandt andet, at ENLI kan sanktionere virksomheder, hvis disse ikke udbetaler forskningsmidler til officielle forskningskonti, eller hvis virksomheden undlader at anmelde begrundet mistanke om uredelighed til Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU).

Retningslinjerne bag de udvidede beføjelser er blevet lavet efter, at en gennemgang har vist, at ikke alle dele af den såkaldte fælleserklæring fra 2014 om kliniske lægemiddelforsøg og non-interventionsforsøg var reguleret ved lov.

Det er disse dele, som ENLI fremover skal kontrollere.

De nye retningslinjer er trådt i kraft per 1. februar i år og kan læses her.

  Fra politi til lægemidler

  Bødestatistik: Industrien går med livrem og seler  

  ENLI: Styrelse skaber usikkerhed om etik-regler